BinckBank start inkoopprogramma eigen aandelen

In lijn met het eerder gecommuniceerde kapitaalsbeleid maakt BinckBank bekend per heden te starten met een inkoopprogramma van eigen aandelen. De huidige vermogenspositie, de winstontwikkeling en de huidige koers van het aandeel bieden hiervoor een goede basis. BinckBank zal tot nader order op gezette tijden aandelen inkopen tot een solvabiliteitsniveau (BIS ratio) van minimaal 15%. Doel van het inkoopprogramma is verbetering van de winst per aandeel.