Imtech en World Mobile Plants gaan in Soweto van gebruikt frituurvet milieuvriendelijke biodiesel maken

Uniek MVO-project: armoedebestrijding, milieubescherming, verbetering kwaliteit voedselketen, werkgelegenheidsbevordering, kennisoverdracht en toename gebruik schone biodiesel Gouda/Voorburg - Op 18 oktober reist een multidisciplinair ontwikkelingsteam van technische dienstverlener Imtech af naar Soweto in Zuid-Afrika voor een uniek project op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het Imtech-team zal alle noodzakelijke voorbereidingen treffen voor het op termijn op grote schaal produceren van milieuvriendelijke biodiesel uit gebruikt frituurvet. Dit is een initiatief van World Mobile Plants van de Nederlandse in Zuid-Afrika gevestigde MVO-ondernemer Carlo Bakker. Doel is de werkgelegenheid van kansarme vrouwen te bevorderen, het milieu te beschermen, de gezondheid in de voedselketen te verbeteren, de lokale werkgelegenheid een 'boost' te geven, kennisoverdracht tot stand te brengen en het gebruik van milieuvriendelijke biodiesel aanzienlijk te bevorderen. Uniek MVO-project World Mobile Plants gaat in Soweto schone biodiesel produceren uit gebruikte frituurolie, dat bij duizenden grotere en vooral kleinere restaurants en kookgelegenheden in Johannesburg wordt ingezameld door kansarme vrouwen die zo een inkomen krijgen. Hiertoe zijn onlangs de eerste initiatieven genomen. Doel is een coöperatieve stichting te vormen onder de naam 'Miss Collect'. De ingezamelde frituurolie dient als input voor een reeds aanwezige verplaatsbare kleine biodieselfabriek. Uit 1.500 liter gebruikte frituurolie kan in ongeveer een halve dag 1.350 liter (90%) hoogwaardige biodieselolie gemaakt worden. Uit de restproducten (10%) - glycerine en water - worden zeepproducten gemaakt. De biodiesel voldoet aan de allerhoogste Europese normen (EN14214) en is per direct geschikt als brandstof voor auto's, pompen en generatoren. De gebruikte frituurolie is in een aantal gevallen al zo lang gebruikt dat deze kankerverwekkende stoffen bevat die in de voedselketen terechtkomen. Voor de ingezamelde olie wordt een vergoeding gegeven die het mogelijk maakt oude olie te vervangen door schone kookolie en te voorkomen dat de vuile olie in het milieu terechtkomt. Op termijn wil World Mobile Plant een keten van circa zeventig lokaal in Zuid-Afrika te produceren mobiele biodieselfabrieken inzetten in zuidelijk Afrika op basis van landelijke inzamelorganisaties die worden gerund door kansarme vrouwen ('Miss Collect'). Dit geeft een enorme impuls aan de lokale werkgelegenheid en opleidingskansen voor de lokale bevolking. Doel Imtech-team Het uit te zenden multidisciplinaire Imtech-team bestaat uit acht professionals die samen de sociale, technische en logistieke competenties hebben om de volgende doelstellingen waar te maken: * het uitwerken van een technisch-logistiek plan voor het verzamelen van de gebruikte frituurolie door 'Miss Collect' in Soweto; * het optimaliseren van het productieproces van de huidige plant, inclusief een professioneel onderhoudsplan en het overdragen van de technische kennis daaromtrent; * het doen van een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid om dit soort plants op grote schaal lokaal in Zuid-Afrika te produceren. Het team wordt voor én na uitzending begeleid vanuit diverse delen van de Imtech-organisatie. Ondersteuning door SharePeople, De Baak en Hivos Imtech voert dit project geheel belangeloos uit in het kader van haar MVO-beleid. De totale investering die met dit project gemoeid is, bedraagt circa 0,5 miljoen euro. Imtech wordt hierbij begeleid door SharePeople. SharePeople brengt duurzame ondernemers in ontwikkelingslanden in contact met professionals en grotere Europese bedrijven zoals Imtech. Door lokaal kennis en ervaring uit te wisselen, leveren alle betrokkenen een bijdrage aan een duurzame samenleving en een betere wereld. SharePeople werkt voor de opleiding en coaching van het Imtech-team samen met de Baak Management Centrum VNO-NCW. Het initiatief van 'Miss Collect' wordt ondersteunt door Hivos, een ontwikkelingsorganisatie die staat voor emancipatie, democratisering en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. René van der Bruggen: 'uniek initiatief' Bestuursvoorzitter René van der Bruggen van Imtech over het initiatief: 'het is relatief uniek dat een technische onderneming als Imtech een omvangrijk MVO-traject als dit actief en belangeloos ondersteunt. In totaal zijn voor en achter de schermen bijna vijftig Imtechers bij dit initiatief betrokken. Doel is het MVO-beleid van Imtech te onderstrepen, medewerkers te mobiliseren om andere MVO-initiatieven op te pakken, aanwezige kennis van milieuvriendelijke biodieselproductie verder uit te breiden en Imtech neer te zetten als een eigentijdse, bewuste werkgever. Inmiddels realiseert Imtech opbrengsten ter waarde van ruim 750 miljoen euro (22% van de totale omzet van Imtech van ruim 3,3 miljard euro) uit de markten energie, milieu, water en mobiliteit. Daarnaast is Imtech volop actief met MVO, bijvoorbeeld door de emissie-uitstoot van het wagenpark te verlagen, met sustainable inkoop, het meten van het eigen energiegebruik en de ontwikkeling van een nieuw ecologisch Imtech-kantoor dat energie oplevert. Op dit moment verzorgt Imtech de technische infrastructuur van vijf grotere biodieselfabrieken in Europa.' Carlo Bakker: 'MVO-initiatief in stroomversnelling' MVO-ondernemer Carlo Bakker van World Mobile Plants: 'Met de ondersteuning van Imtech is mijn initiatief in een stroomversnelling gekomen. Tijdens een officieel staatsbezoek van de president van Mozambique aan Nederland werd ik gevraagd voor een presentatie met na afloop een diner bij Koningin Beatrix. Hierbij waren ook Prinses Maxima, minister-president Balkenende en de ministers Verhagen, Cramer en Koenders aanwezig. Het is motiverend te ervaren dat zowel in de politiek als het bedrijfsleven het besef breed doordringt dat initiatieven als deze kansen bieden aan kansarme vrouwen in derdewereldlanden en een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van zowel de welvaart als de werkgelegenheid en een beter milieu. Vooral op het initiatief van 'Miss Collect', waardoor vrouwen al of niet met behulp van een microkrediet actief aan de slag gaan, wordt positief gereageerd. Soweto, de grootste township van Zuid Afrika, vormt ons eerste aandachtspunt. Maar we zijn ook in onderhandeling met Mozambique, Malawi en Tanzania om ook te helpen kankerverwekkende frituurolie in te zamelen en om te zetten in schone biodiesel. Een droom die werkelijkheid wordt.' 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Meer informatie Imtech: World Mobile Plants: Pieter Koenders Carlo Bakker Manager Corporate Communications Directeur T: +31 (0)6 5574 6585 T:+31 (0)6 2243 0076 E: pieter.koenders@imtech.eu E: carlo@worldmobileplants.com www.imtech.eu www.worldmobileplants.com www.miss-collect.org Profiel Imtech Imtech N.V. is een Europese technische dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. Met meer dan 19.000 medewerkers realiseert Imtech opbrengsten van ruim 3,3 miljard euro op jaarbasis. Imtech heeft sterke posities in de markten buildings, industry en infra/mobility in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oost-Europa, de UK, Ierland en Spanje en in de mondiale maritieme markt. In totaal bedient Imtech 15.000 klanten. Imtech biedt toegevoegde waarde in de vorm van integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen die leiden tot betere bedrijfsprocessen en meer rendement voor opdrachtgevers én van de klanten die zij op hun beurt bedienen. Imtech biedt ook oplossingen die bijdragen aan een duurzame samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van energie, milieu, water en mobiliteit. De aandelen Imtech zijn genoteerd op de effectenbeurs van Euronext, waar Imtech is opgenomen in de Midkap Index. Het aandeel Imtech is tevens opgenomen in de Dow Jones STOXX 600 index. Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.