Tweede kwartaal- en halfjaarresultaten 2009

Omzetdaling stabiliseert; kosten verlaagd met 22% en een verbeterde schuldpositie in het tweede kwartaal Almere, 24 juli 2009, 07:00 CET Kernpunten tweede kwartaal 2009 * In het tweede kwartaal was sprake van stabilisering van de omzetdaling; de groepsomzet daalde in het kwartaal met 31% ten opzichte van vorig jaar (op basis van een gelijk aantal werkdagen bedroeg de daling 28%) * De operationele kasstroom steeg naar ¤ 25 miljoen (2e kwartaal 2008: ¤ 22 miljoen) * De netto schuldpositie daalde in het tweede kwartaal met ¤ 18 miljoen naar ¤ 485 miljoen; de netto bankschuld, exclusief achtergestelde leningen, bedroeg op 30 juni ¤ 333 miljoen (31 december 2008: ¤ 352 miljoen); de schuldpositie werd mede verlaagd door factoring van een gedeelte van de handelsdebiteuren tot maximaal ¤ 50 miljoen * Er werd voldaan aan de bankconvenanten, de Senior Leverage Ratio bedroeg aan het einde van het tweede kwartaal 2,1 en de Interest Coverage Ratio kwam uit op 5,7; de bankconvenanten zijn met ingang van het derde kwartaal verruimd. De Senior Leverage Ratio is verhoogd van maximaal 2,5 tot maximaal 3,0 en de Interest Coverage Ratio mag minimaal 3,0 bedragen in plaats van 4,0 * De onderliggende operationele kosten namen af met 22% ten opzichte van vorig jaar * De onderliggende EBITA kwam uit op ¤ 12 miljoen (2008: ¤ 63 miljoen) Kerncijfers Resultaten 2e 2e 1e 1e (x ¤ miljoen) kwartaal kwartaal groei halfjaar halfjaar groei 2009* 2008 2009* 2008 Omzet 722 1.477 -26% 1.040 -31% 2.004 Brutoresultaat 163 341 -31% 257 -36% 495 Operationele 145 304 -17% kosten 187 -22% 366 EBITDA -71% 18 70 - 74% 37 129 EBITA -80% 12 63 -81% 23 115 Nettoresultaat -100% 1 32 -97% 0 61 WPA ¤ ¤ ¤ ¤ 0,01 0,49 0,00 0,95 * resultaten op onderliggende basis, exclusief reorganisatielasten en ongerealiseerde waardeveranderingen van rentederivaten "In de laatste maanden zien we enige stabilisering van de daling van de omzet", zei Rob Zandbergen, CFO en CEO ad interim van USG People. "Enkele markten laten weer een afnemende daling van de omzet zien en anderen lijken te stabiliseren, al is een herstel hier nog niet duidelijk zichtbaar. Als de markten hun weg omhoog weer weten te vinden zullen onze commerciële inspanningen meer effect sorteren doordat we onze kosten sterk terug hebben gebracht. In het tweede kwartaal hebben we onze operationele kosten door herstructureringen met 22% verlaagd ten opzichte van vorig jaar. Onze organisatie is hierdoor afgeslankt en we zijn slagvaardiger geworden waardoor we optimaal kunnen profiteren van een herstellende markt. Onze expertise en jarenlange ervaring in Human Resource diensten en in het MKB blijft daarbij onze basis voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor onze klanten en een aantrekkelijke werkomgeving voor onze kandidaten. We hebben in het tweede kwartaal preventieve maatregelen genomen die extra zekerheid geven voor onze financiering. De schuldpositie is verlaagd door factoring van een gedeelte van de handelsvorderingen tot maximaal ¤ 50 miljoen en door een stringent werkkapitaalbeheer. Daarnaast zijn binnen de bestaande kredietfaciliteiten de voorwaarden voor de bankconvenanten verruimd. De komende periode blijven we gericht op het verder verbeteren van de balans. Ik dank alle medewerkers van USG People voor hun inzet voor de organisatie in de huidige uitdagende omstandigheden." VOOR HET COMPLETE PERSBERICHT VERWIJZEN WIJ U NAAR DE BIJGESLOTEN PDF-FILE Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.