Vitec Software Group AB: Vitec utökar sin förvärvslånefacilitet med MSEK 200

Vitec utökar sin befintliga förvärvslånefacilitet i Nordea med MSEK 200. Krediten ska användas till förvärv och avropas successivt

- Genom förvärvslånefaciliteten har vi säkerställt kapital som ger oss möjlighet att fortsätta vår strategi att växa via förvärv av vertikalt nischade programvarubolag, säger Lars Stenlund, VD för Vitec Software Group.

För mer information, kontakta
Patrik Fransson, IR, Vitec Software Group, tel. +46 76 942 8597

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 21 juni 2017 kl. 13:00.

                                                                                                    

Pressmeddelande - Vitec tecknar kreditfacilitetThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Vitec Software Group AB via GlobeNewswire

HUG#2114794