Delhaize Groep wordt toonaangevende distributeur in Zuidoost-Europa door de overname van de Servische groep Delta Maxi

BRUSSEL, België - 3 maart 2011 - Delhaize Groep (Euronext Brussel: DELB - NYSE: DEG), de Belgische internationale voedingsdistributeur, maakte vandaag bekend dat zij een overeenkomst heeft bereikt voor de overname van 100% van de distributeur Delta Maxi Group, die ongeveer 450 winkels uitbaat in vijf Zuid- Europese landen. In combinatie met haar bestaande activiteiten in Griekenland en Roemenië zal de overname van Delta Maxi Group van Delhaize Groep een toonaangevende distributeur maken in Zuidoost-Europa. Wij verwachten dat de overname, inclusief transactiekosten, onmiddellijk zal bijdragen tot de winst vanaf 2011. "Wij zijn zeer enthousiast over deze transactie die volledig in lijn is met ons New Game Plan. Delta Maxi Group is een sterke distributeur die op een zeer dynamische manier aanwezig is in vijf Zuid-Europese landen, een regio waar Delhaize Groep tot nu toe aanwezig was met Alfa Beta in Griekenland en Mega Image in Roemenië", verklaarde Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep. "Wij verwachten een aanzienlijke stijging van de opbrengsten en van de mogelijke synergieën door de integratie van deze nieuwe markten in onze bestaande Europese activiteiten. Zuidoost Europa blijft een veelbelovende regio wat betreft de groei van de economie en consumentenuitgaven, twee factoren die de ontwikkeling van de moderne distributie ondersteunen. In 2011 zullen wij goed geplaatst zijn om deze groeimogelijkheden te benutten, aangezien onze activiteiten in zeven Zuid- Europese landen samen naar verwachting ongeveer EUR 3,4 miljard aan opbrengsten zullen genereren en over een netwerk van meer dan 800 winkels beschikken. Deze transactie is een belangrijke stap in de herverdeling van onze portfolio over onze Amerikaanse, Europese en Aziatische activiteiten." Kostas Macheras, Executive Vice President of Delhaize Group en Chief Executive Officer of Southeastern Europe zei: "Wij hebben veel respect voor hetgeen Delta Maxi Group over de laatste decennia heeft bereikt. Wij zijn bijzonder onder de indruk van de sterkte van de uithangborden van Delta Maxi Group, het uitvoeringsniveau en de innovatie in de winkels, het uitgebreide winkelnetwerk en het talent van de management teams van Delta Maxi. Wij kijken ernaar uit om deze sterke management teams en medewerkers binnenkort binnen Delhaize Groep te mogen verwelkomen. De miljoenen klanten van Delta Maxi kunnen op ons rekenen om de uitstekende service waarvan zij in hun favoriete winkel genieten, verder te zetten. Daarnaast zullen de klanten van Delta Maxi Group kunnen profiteren van de deskundigheid van onze operationele ondernemingen inzake assortiment en merchandising." Delta Maxi Group werd opgericht in 2000 en de hoofdkantoren zijn gelegen in Belgrado, Servië. Momenteel baat de groep meer dan 450 winkels uit in Servië, Bulgarije, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Albanië. In Servië baat Delta Maxi ongeveer 350 winkels uit en is het er de grootste voedingsdistributeur. Ook in Bulgarije, Bosnië en Herzegovina, Albanië en Montenegro bezit Delta Maxi Group een belangrijke marktpositie. Het netwerk van Delta Maxi Group bestaat voornamelijk uit 4 voedingsdistributieformules, gaande van buurtwinkels (onder de uithangborden Mini Maxi, Piccadilly Express en Euromax), supermarkten (onder de uithangborden Maxi, Piccadilly en Euromax) en discountwinkels (Tempo Express) tot hypermarkten (Tempo). De geschatte jaaropbrengsten van Delta Maxi Group voor 2011 bedragen EUR 1,35 tot 1,4 miljard en de geschatte EBITDA voor 2011 EUR 85 tot 90 miljoen. Delta Maxi Group stelt ongeveer 15 000 mensen tewerk. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal Delhaize Groep op het moment van de afhandeling 100% van Delta Maxi Group verwerven voor een aankoopprijs van EUR 932,5 miljoen, inclusief een nettoschuld van ongeveer EUR 300 miljoen. Dit resulteert in een overnamefactor, exclusief het positief effect van de geplande synergieën, van 0,67x tot 0,69x de verwachte opbrengsten voor 2011 en van 10,4x tot 11,0x de verwachte EBITDA voor 2011. Wij verwachten dat de overname, inclusief transactiekosten, onmiddellijk zal bijdragen tot de winst vanaf 2011. De transactie omvat het vastgoedeigendom van meer dan de helft van de winkels in Servië en zeven van de distributiecentra van Delta Maxi Group. Vanaf eind 2013 voorziet Delhaize Groep de verwezenlijking van meer dan EUR 16 miljoen netto jaarlijkse synergieën, voornamelijk als gevolg van verbeterde aankopen, een beter inventarisbeheer en geoptimaliseerde IT- en bevoorradingssystemen en processen. De overname van Delta Maxi Group is onderworpen aan een onderling akkoord en de gebruikelijke voorwaarden, waaronder de goedkeuring door de fusiecontrole- autoriteiten in Servië, Bulgarije, Montenegro en Albanië. De transactie zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2011 worden afgerond. Delhaize Groep heeft Lazard, Bank of America Merrill Lynch en Raffeisenbank aangesteld als financiële adviseurs voor deze transactie. CMS in Brussel, London en Servië, in samenwerking met andere CMS kantoren en andere locale advocaten, werd aangesteld als juridisch adviseur. » Delhaize Groep Delhaize Groep is een Belgische internationale voedingsdistributeur met activiteiten in zes landen op drie continenten. Op het einde van 2010 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit 2 800 winkels. In 2010 boekte Delhaize Groep EUR 20,8 miljard aan opbrengsten. In 2009 boekte Delhaize Groep EUR 514 miljoen aan nettowinst (deel van de Groep). Eind 2009 stelde Delhaize Groep ongeveer 138 000 mensen tewerk. Delhaize Groep is genoteerd op Euronext Brussel (DELB) en de New York Stock Exchange (DEG). Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. U vindt het ook op de website http://www.delhaizegroep.com. Vragen kunnen worden verzonden naar investor@delhaizegroup.com. » Contacten Guy Elewaut: + 32 2 412 29 48 Geert Verellen: + 32 2 412 83 62 Aurélie Bultynck: +32 2 412 83 61 Steven Vandenbroeke (media): + 32 2 412 86 69 VOORZICHTIGHEID OMTRENT VOORSPELLINGEN De verklaringen, andere dan over feiten uit het verleden, die in deze persmededeling zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, evenals andere schriftelijke en mondelinge verklaringen die van tijd tot tijd door Delhaize Groep of haar vertegenwoordigers worden gedaan en die gaan over activiteiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen waarvan Delhaize Groep verwacht of anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, zijn voorspellingen in de betekenis van de Amerikaanse federale financiële wetgeving en houden een aantal risico's en onzekerheden in. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verklaringen omtrent de overname van Delta Maxi Group, het verwachte tijdstip van de afhandeling van dergelijke transactie, het effect van een dergelijke transactie op de kredietrating van Delhaize Groep, de synergieën voortvloeiend uit de overname, de toekomstige opbrengst en EBITDA van Delta Maxi Group, de verwachte strategische overnames, toekomstige strategieën en de verwachte voordelen van deze strategieën. Deze voorspellingen kunnen algemeen herkend worden aan uitdrukkingen zoals 'vooruitzichten', 'verwachtingen', 'geloven', 'schatten', 'beogen', 'voorspellen', 'begroten', 'voorzien', 'strategie', 'zou kunnen', 'doelstelling', 'anticiperen', 'nastreven', 'plannen', 'verwachten', 'vermoedelijk', 'zullen', 'zouden' of andere gelijkaardige woorden of uitdrukkingen. Hoewel zulke verklaringen gebaseerd zijn op de op dit ogenblik beschikbare informatie, kunnen de eigenlijke resultaten aanzienlijk verschillen van de verwachtingen, afhankelijk van diverse factoren. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het niet verkrijgen van de goedkeuring van de mededingingsautoriteiten, het niet voldoen van de gemeenschappelijk overeengekomen voorwaarden, het niet realiseren van synergieën op de verwachte termijn of in z'n geheel, contractgebonden beperkingen onder kredietfaciliteiten die in plaats zouden kunnen zijn op het moment van de overname van Delta Maxi Group, wijzigingen in de algemene economische context of in de markten van Delhaize Groep, in het consumentengedrag, in inflatie of wisselkoersen of in wetgeving of regelgeving; concurrentie; ongunstige uitspraken in claims, de onmogelijkheid om tijdig de bouw, renovatie, integratie of conversie van winkels af te ronden en bevoorradings- of kwaliteitsproblemen bij leveranciers. Bijkomende risico's en onzekerheden, waardoor de uiteindelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten die door deze verklaringen werden voorspeld, worden beschreven in het meest recente jaarverslag van Delhaize Groep in het document 20-F en andere neerleggingen door Delhaize Groep bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Deze risicofactoren zijn in dit document bij referentie opgenomen. Delhaize Groep neemt geen enkele verbintenis op zich om ontwikkelingen in deze risicofactoren te actualiseren of om publiek welke herziening ook van de voorspellingen vervat in dit persbericht aan te kondigen, of om correcties aan te brengen om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen weer te geven. Persbericht in pdf formaat: http://hugin.info/133961/R/1494000/429730.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Delhaize Group via Thomson Reuters ONE [HUG#1494000]