Corio's Q1 2012 directe resultaat omhoog met 2.6%

FINANCIAL HIGHLIGHTS Q1 2012 (Vergelijkende cijfers Q1 2011 tussen haakjes, tenzij anders aangegeven) · Nettohuuropbrengsten omhoog met 3,3% tot € 101,2 m (€ 98,0 m). · Like-for-like netto huurgroei retail: 1,4% (2,1%). · Aantal bezoekers op like-for-like basis is gestegen met 1.1%. · Positieve nieuwe verhuur/huurverlengingen: 2,7% omhoog voor 1,9% van de retail contracten. · Financiële bezettingsgraad van de retailportefeuille is licht gestegen : 96,2% (96,0%). · Netto directe financieringskosten naar beneden € 1,5 m tot € 24,6 m (€ 26,1 m). · Directe resultaat omhoog met 2,6% tot € 67,9 m (€ 66,2 m). · Directe resultaat per aandeel omhoog met € 0,01 tot € 0,74 (€ 0,73). · Waardering van retail portefeuille stabiel, herwaardering retail € 8.0 m negatief (€ 28.4 m). · Netto resultaat € 40,1 m (€ 87,1 m). · Waarde van de vastgoedportefeuille: € 7.457,8 m 31 March 2012 (ultimo 2011: € 7.426,5 m). · Percentage belegd in retail: 97% (ultimo 2011: 97%). · Leverage (na saldo liquide middelen en schuld): 40,9% op 31 maart 2012 (ultimo 2011: 41,0%); gemiddelde interest Q1 2012: 4,1% (Q4 2011 4,1%); vastrentende leningen 69% (ultimo 2011: 64%). · Corio heeft € 250 mln onder Euro Commercial Paper programma getekend. · Pijplijn: afname van € 150 m tot € 2.362 m (ultimo 2011: € 2.512 m). · Committed pijplijn (inclusief al betaald van € 120.7 m) nam € 175 m af tot € 751 m. · Intrinsieke Waarde (NAV) per aandeel € 45,98 (ultimo 2011 € 45,57), NNNAV per aandeel € 47,45 (ultimo 2011: € 47,15). Conference call en audiocast Q1 2012 resultaten Op vrijdag 11 mei 2012, zullen Gerard Groener (CEO) en Ben van der Klift (CFO) de Q1 2012 resultaten toelichten via een audiocast en conference call om 16.00 CET. U kunt de presentatie downloaden van de website van Corio (www.corio-eu.com => Investor relations => Presentations). De directe link naar de webcast is: http://corio.dutchview.nl/corio20120511pe/. U kunt ook naar de analisten vergadering luisteren via: 020 7965 008 (toegangscode: 916838). Meer details over de audiowebcast en conference call kunt u vinden op de website van Corio (www.corio-eu.com => other news). Dit is samenvatting en vertaling van het Engelse persbericht; het Engelse persbericht is leidend. Press release: http://hugin.info/134201/R/1611130/512350.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Corio NV via Thomson Reuters ONE [HUG#1611130]