KBC Groep : Totaal van betalingen van KBC aan Belgische federale en Vlaamse Overheid bereikt nu 6,4 miljard.

Persbericht - Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* Brussel,17 december 2012 Totaal van betalingen van KBC aan Belgische federale en Vlaamse Overheid bereikt nu 6,4 miljard. Op 10 december ll. maakte KBC bekend dat het de goedkeuring van de Nationale Bank van België had verkregen om de staatssteun aan de Belgische federale overheid volledig terug te betalen. Vandaag betaalt KBC effectief EUR 3 miljard staatssteun plus 15% premie (EUR 450 miljoen) terug aan de Belgische federale overheid. Dit brengt het totaal van terugbetalingen, couponbetalingen en CDO- garantiepremies op EUR 6,4 miljard. Indien KBC zoals gepland in het eerste halfjaar van 2013 een eerste schijf aan de Vlaamse overheid terugbetaalt, zal dit totaal tegen eind 2013 ongeveer EUR 9 miljard bedragen. Als uiteindelijk alle staatssteun door KBC terugbetaald zal zijn, is het totale bedrag aan terugbetalingen, couponbetalingen en CDO-garantiepremies opgelopen tot minimum EUR 13 miljard. Dit verhoudt zich tot de EUR 7 miljard die KBC in 2008 en 2009 van de Federale en Vlaamse overheid verkreeg. Johan Thijs, CEO van KBC Groep zegt over de betaling: "Ik maak graag nogmaals van de gelegenheid gebruik om uitdrukkelijk onze appreciatie en dankbaarheid uit te spreken aan de Belgische federale en de Vlaamse overheid voor hun steun op een cruciaal moment tijdens de financiële crisis van 2008/2009. Na jaren van hard werken, met de loyale steun van onze medewerkers, onze cliënten en onze aandeelhouders, zijn we nu op een ogenblik gekomen dat we onze aangegane verplichtingen kunnen nakomen. We zijn bijzonder blij dat we de EUR 3,5 miljard kapitaalinjectie van de federale regering eerder dan voorzien kunnen terugbetalen en we wensen op dit momentum voort te gaan voor wat betreft ons engagement naar de Vlaamse Regering." Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en minister van Financiën, verwelkomde het nieuws als volgt: "Toen KBC in 2008 en 2009 op het hoogtepunt van de financiële crisis de Belgische federale en Vlaamse overheden om steun verzocht, hebben deze hun verantwoordelijkheid genomen. Zowel de federale overheid als de Vlaamse overheid voorzagen KBC elk van een kapitaalinjectie van 3,5 miljard euro. Daarnaast werd in mei 2009 met de federale overheid ook nog een garantieregeling uitgewerkt voor de CDO-portefeuille van KBC. De regering nam toen de juiste beslissing om door een tijdelijke tussenkomst een systemische crisis te vermijden. Vandaag is het zowel voor KBC als voor de regering een goede zaak dat de kapitaalinjectie versneld wordt terugbetaald. Voor KBC betekent het dat de bank een moeilijke periode achter zich laat. Voor de regering is het een signaal dat de financiële sector stilaan opnieuw in rustiger vaarwater terecht komt." De onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de bedragen die KBC tot op heden betaalde aan beide overheden alsook deze die gepland worden in de eerste helft van 2013. Overzicht vergoedingen van KBC aan Belgische overheden sinds de financiële crisis tot en met eind december 2012 en pro memorie voor 2013. (Het betreft hier cashbetalingen, die qua timing kunnen verschillen van de datum van verwerking in de boekhouding of het kapitaal.)                 Verwachting +----------+----+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+ +-------------+ |  |2008|2009 |2010 |2011 |2012 |Totaal 2008 | |2013 | | | | | | | |-2012 | | | +----------+----+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+ +-------------+ |(Federale)|  |  |  |  | €| €| | € 0| |YES | | | | |3.500.000.000|3.500.000.000| | | +----------+----+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+ +-------------+ |(Vlaamse) |  |  |  |  | € 0| € 0| | €| |YES | | | | | | | |1.166.666.667| +----------+----+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+ +-------------+ |Premie |  |  |  |  |€ 525.000.000|€ 525.000.000| |€ 583.333.334| +----------+----+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+ +-------------+ |Coupon |  |  |  | €|€ 297.500.000|€ 595.000.000| |€ 246.000.000| |Federaal | | | |297.500.000| | | | | +----------+----+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+ +-------------+ |Coupon |  |  |  | €|€ 297.500.000|€ 595.000.000| |€ 297.500.000| |Vlaams | | | |297.500.000| | | | | +----------+----+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+ +-------------+ |Subtotaal |  |  |  | €| €| €| | €| | | | | |595.000.000|4.620.000.000|5.215.000.000| |2.293.500.001| +----------+----+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+ +-------------+ |CDO- |  | €| €| €|€ 340.739.840| €| |€ 340.739.840| |garantie | |170.369.920|340.739.840|340.739.840| |1.192.589.440| | | +----------+----+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+ +-------------+ |Totaal |  |  |  |  |  | €| | €| | | | | | | |6.407.589.440| |2.634.239.841| +----------+----+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+ +-------------+ Contactgegevens: - Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep Tel. 32 2 429 40 51 wim.allegaert@kbc.be - Viviane Huybrecht, directeur Communicatie Groep en woordvoerster KBC-groep Tel. 32 2 429 85 45, pressofficekbc@kbc.be KBC persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com of kunnen verkregen worden door een mail te zenden naar pressofficekbc@kbc.be * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. KBC_repayment_NL: http://hugin.info/133947/R/1665708/540472.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: KBC Groep via Thomson Reuters ONE [HUG#1665708]