Financiële update

8 januari 2014 De handelsactiviteiten van AkzoNobel in het vierde kwartaal zijn in lijn met eerdere trends en de economische omgeving bleef uitdagend. Zoals eerder aangegeven zal het bedrijfsresultaat van 2013 vóór aftrek van incidentele posten naar verwachting niet meer bedragen dan €908 miljoen. Het Prestatie Verbeter Programma ligt op koers om de gestelde doelen voor 2013 te behalen. De herstructureringskosten zullen naar verwachting meer dan €300 miljoen bedragen, dit is grotendeels in lijn met eerdere indicaties voor 2013. Voor 2014 zien wij verdere mogelijkheden voor investeren in efficiëntieverbetering en verwachten daar ten minste €250 miljoen aan te besteden. In het vierde kwartaal werd de verkoop van het onderdeel Building Adhesives afgerond; dit zal resulteren in een incidentele winst van circa €200 miljoen. Daar tegenover zullen aanvullende incidentele kosten staan, waaronder een boekhoudkundige afwaardering bij Specialty Chemicals. Verdere details worden gegeven bij de resultaten voor 2013, waarvan de definitieve afsluiting en accountantscontrole nog plaats moet vinden. AkzoNobel is op koers om de doelstellingen voor 2015 te behalen. Op 6 februari 2014 worden de resultaten van het vierde kwartaal van 2013 bekendgemaakt. Op 11 maart 2014 vindt in Londen een Capital Markets Day plaats. --- AkzoNobel is een internationaal vooraanstaande verf- en coatingsonderneming en een belangrijk producent van specialistische chemicaliën. Wij voorzien industrie en consumenten wereldwijd van innovatieve producten en werken met passie aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor onze klanten. Tot onze merken behoren bekende namen als Dulux, Sikkens, International en Eka. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam, en we hebben een leiderschapspositie op het gebied van duurzaamheid. Met activiteiten in meer dan 80 landen zetten onze circa 50.000 medewerkers zich in voor het leveren van topproducten en -technologieën voor de groeiende behoeften van onze snel veranderende wereld. Niet voor publicatie - voor meer informatie AkzoNobel                                        AkzoNobel Corporate Media Relations                                        Corporate Investor Relations T 020 - 502 7833                                        T: 020 - 502 7854 Contactpersoon: Stephen Hufton                                  Contactpersonen: Jonathan Atack, Sheryl Stokes Voorbehoud Dit persbericht bevat informatie met betrekking tot belangrijke onderwerpen zoals AkzoNobels groeistrategie, toekomstige financiële resultaten, marktposities, productontwikkeling, producten in de pijplijn en productgoedkeuringen. Dergelijke informatie dient met het nodige voorbehoud te worden beschouwd, waarbij men zich moet realiseren dat vele factoren de geprojecteerde en werkelijke resultaten kunnen doen afwijken. Zulke factoren zijn onder meer prijsfluctuaties, valutakoersschommelingen, ontwikkelingen in grondstofprijzen en personeelskosten, pensioenen, fysieke en milieurisico's, juridische aangelegenheden en wettelijke, fiscale en andere overheidsmaatregelen. Vermelde marktposities zijn gebaseerd op schattingen van het management en informatie afkomstig van externe specialisten. Een uitgebreidere toelichting op de risicofactoren met betrekking tot onze activiteiten vindt u in ons meest recente jaarverslag, dat u kunt vinden op onze website www.akzonobel.com.   Financiële update: http://hugin.info/130660/R/1753222/591325.pdf This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Akzo Nobel NV via GlobeNewswire [HUG#1753222]