LIDDS AB : LIDDS prostatacancerbehandling får patent i Israel

Patentverket i Israel har godkänt LIDDS patent på lokal behandling av prostatacancer som möjliggörs med LIDDS teknologi NanoZolid (TM) .

Patentet skyddar både produkt och sätt att administrera läkemedelssubstanser i prostatakörteln för att ge lokal effekt och undvika systembiverkningar. Metoden för prostatacancerbehandling med NanoZolid-teknologin har ett brett geografiskt patentskydd på samtliga större marknader.

Beskedet från det israeliska patentverket avser patentansökan: WO/2006/103112 (patent no. 185690) med titeln: "Method for treating prostate diseases based on local delivery of active substances".

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, vd, +46 (0)737 07 09 22, e-post monica.wallter@liddspharma.com

LIDDS mål är att utveckla effektiva läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar med den patenterade drug development-teknologin NanoZolid (TM) som frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören för optimal effekt och med mindre biverkningar. NanoZolid (TM) ger en kontrollerad frisättning av läkemedlet som kan styras till kort eller längre tid, vilket reducerar antalet doseringstillfällen. Eftersom NanoZolid (TM) kan integrera läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande.
Bolagets längst framskridna projekt - prostatacancerprodukten Liproca ® Depot med 2-hydroxyflutamide - har visat positiva resultat i kliniska prövningar i Fas II utan att ge de hormonella biverkningar som nuvarande tablettbehandling ger.

För mer information, besök www.lidds.se . Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2016. Redeye AB är LIDDS certified adviser.

Nyheten i PDFThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: LIDDS AB via GlobeNewswire

HUG#2009780