Dexia : Artikel 15 van de transparantiewet: wijziging van het totaal aantal stemrechten

Gereglementeerde informatie - Brussel, Parijs, 27 mei 2016 - 18.00 uur

Artikel 15 van de transparantiewet: wijziging van het totaal aantal stemrechten

Volgend op de hergroepering van aandelen van Dexia NV (aandelen van categorie A en aandelen van categorie B) doorgevoerd volgens een ratio van 1 nieuw aandeel (ISIN BE0974290224) voor duizend bestaande aandelen (ISIN BE0003796134), werd het totaal aantal stemrechten (dat overeenkomt met de noemer) gewijzigd bij authentieke akte van 2 mei 2016.

De nieuwe cijfergegevens met betrekking tot het kapitaal van Dexia NV zijn de volgende:

  • Kapitaal: EUR 500.000.000 EUR
  • Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 30.896.352
  • Totaal aantal stemrechten (=noemer): 30.896.352
  • Aantal stemrechtverlenende effecten, per categorie:
    • 1.948.984 aandelen van categorie A
    • 28.947.368 aandelen van categorie B
  • Aantal inschrijvingsrechten (warrants) [1] : 32.096.802
  • Aantal eigen aandelen: 324

     
Bijkomende praktische informatie over de hergroepering van aandelen staat in de vorm van een Q&A op de website van Dexia NV:

http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/informatie_aandeelhouders/hergroeping/Paginas/default.aspx


([1]) Het aantal aandelen dat nodig is om in te schrijven op een nieuw aandeel is voortaan gelijk aan duizend (1.000). De uitoefenprijs per warrant blijft ongewijzigd.

PersberichtThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Dexia via GlobeNewswire

HUG#2016290