Kennisgeving Nyrstar 4.25% Converteerbare Obligatielening

DIT BERICHT IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING

Kennisgeving

9 juni 2016

Dit bericht heeft betrekking op de converteerbare obligaties met een interestvoet van 4,25% die vervallen in 2018 (ISIN Code: BE6258011566) (de "2018 Converteerbare Obligaties") die werden uitgegeven door Nyrstar NV (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Zinkstraat 1, 2490 Balen, België, en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Turnhout onder nummer BE 0888.728.945) (de "Vennootschap"). De Vennootschap meldt dat in overeenstemming met Voorwaarde 5(b) van de uitgiftevoorwaarden van de 2018 Converteerbare Obligaties de Conversieprijs van de 2018 Converteerbare Obligaties werd aangepast ingevolge de 1-voor-10 aandelenhergroepering ( reverse stock split ) die werd goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap van 19 mei 2016 en die in werking is getreden op 9 juni 2016. In het kader van de aandelenhergroepering werden alle uitstaande aandelen van de Vennootschap geconsolideerd in een nieuw en verminderd aantal aandelen volgens de ratio van een (1) nieuw aandeel voor tien (10) bestaande aandelen. Bijgevolg bedraagt de nieuwe Conversieprijs, na afronding overeenkomstig Voorwaarde 5(f) van de uitgiftevoorwaarden van de 2018 Converteerbare Obligaties, € 21,63 per Nyrstar aandeel. De aanpassing van de Conversieprijs is van kracht geworden op 9 juni 2016.

Interpretatie

Alle begrippen die niet werden gedefinieerd in dit bericht, hebben de betekenis die eraan werd gegeven in de uitgiftevoorwaarden van de 2018 Converteerbare Obligaties zoals uiteengezet in bijlage 3 bij de trust deed d.d. 25 september 2013, tussen Nyrstar NV en The Law Debenture Trust Corporation p.l.c., op basis waarvan de 2018 Converteerbare Obligaties werden gecreëerd.

- einde -

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 5.000 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com

DIT DOCUMENT IS GEEN AANBOD TOT VERKOOP OF EEN SOLLICITATIE OF EEN AANBOD TOT AANKOOP VAN OBLIGATIES, AANDELEN OF ANDERE EFFECTEN VAN NYRSTAR NV. DE INFORMATIE HIERIN VERVAT IS NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE (RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS) IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT ONWETTIG ZOU ZIJN.

Neem voor verdere informatie contact op met:
Anthony Simms   Group Manager Investor Relations   T: +41 44 745 8157   M: +41 79 722 2152
anthony.simms@nyrstar.com
Greg Morsbach   Group Manager Corporate Communications   T: +41 44 745 8295   M: +41 79 719 2342
gregory.morsbach@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Volledige versie in PDFThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nyrstar via GlobeNewswire

HUG#2019059