Elanders AB: Förvärvet av LGI godkänt av konkurrensmyndigheterna

De tyska och österrikiska konkurrensmyndigheterna har nu gett sina godkännanden till Elanders förvärv av LGI Logistics Group International GmbH. 
 
Det var den 17 juni 2016 som Elanders meddelade att de signerat avtal om att förvärva samtliga aktier i det tyska supply chain management-bolaget LGI Logistics Group International GmbH. Förvärvet var villkorat av godkännande från de tyska och österrikiska konkurrensmyndigheterna. 
 
De nu erhållna godkännandena från konkurrensmyndigheterna innebär att förvärvet kommer att slutföras som planerat och att LGI konsolideras i Elanderskoncernen från och med slutet av juli. 
 
 
 
För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50
 
 
Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2016 kl. 17.00 CET.
2016-07-19 Elanders pressmeddelandeThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Elanders AB via GlobeNewswire

HUG#2029446