Kinepolis Group: Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Persbericht

Gereglementeerde informatie

2 augustus 2016, 17u45

Kinepolis Group NV heeft een op 25 juli 2016 gedateerde kennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat de door BlackRock Inc gecontroleerde ondernemingen BlackRock Asset Management Ireland Limited, BlackRock Asset Management Schweiz AG, BlackRock Fund Advisors, BlackRock Institutional Trust Company, BlackRock International Limited, BlackRock Investment Management (Australia) Limited, BlackRock (Luxembourg) S.A. en BlackRock (Netherlands) B.V. ingevolge een overdracht van aandelen op datum van 21 juli 2016, minder dan 3% van de stemrechten van de vennootschap bezitten. Aldus werd de drempel van 3% onderschreden.

Dit gereglementeerd bericht en de kennisgeving kan op de website van Kinepolis Group worden geraadpleegd via  deze link .

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18.952.288,41 EUR
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

Contact

Kinepolis Investor Relations
+32 (0)9 241 00 22
investor-relations@kinepolis.com
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Kinepolis Group via GlobeNewswire

HUG#2032633