Polyplank anlitar FrontOffice Nordic AB att ta upp brygglån

Polyplank (publ) anlitar FrontOffice Nordic AB (publ) att syndikera ett lån på 3 MSEK

PolyPlank har genomfört en framgångsrik rekonstruktion och behöver nu ytterligare medel för att genomföra ett antal effektiviserande åtgärder samt genomföra satsningar på ökad försäljning och produktion.

För att tillföra medel på ett för PolyPlank snabbt och ändamålsenligt sätt så har FrontOffice anlitats för att förmedla ett brygglån om 3 MSEK. Lånet löptiden fram till 30 november 2016 och räntan är 10 %. Inga säkerheter lämnas för lånet

 "Det är en trygghet för Polyplank och dess ägare att FrontOffice fortsätter att stå till tjänst som rådgivare till bolaget. Med denna bryggfinansiering så kommer vi att kunna öka fokus på försäljning och samtidigt förbättra marginalerna i verksamheten", säger Cay Strandén, VD för Polyplank.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 4480

Email                                               cay@telia.com

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 04 augusti 2016 kl. 16:20 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290 . Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

PressmeddelandeThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: PolyPlank AB via GlobeNewswire

HUG#2033211