Sdiptech AB: Johnny Alvarsson föreslås som ny ledamot i Sdiptechs styrelse

Pressmeddelande
7 oktober 2016, 08:00

Johnny Alvarsson föreslås som ny ledamot i Sdiptechs styrelse

Johnny Alvarsson föreslås som ny ledamot i Sdiptechs styrelse.

Johnny Alvarsson har varit VD för Indutrade sedan 2004. Han är även aktiv i styrelserna i Instalco (ledamot), VBG (ledamot), och FM Mattsson Mora (ordförande).

Ashkan Pouya, styrelseordförande Sdiptech AB:  "Johnny har lång erfarenhet av förvärvsintensiva verksamheter och har under lång tid arbetat med frågor som är helt centrala för Sdiptech. Vi ser honom som ett mycket värdefullt tillskott till vår verksamhet".

Med anledning av ovanstående avser Sdiptech att kalla till en extra bolagsstämma för att där behandla frågan kring nyval av Johnny Alvarsson.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2016 kl. 08:00

Johnny Alvarsson föreslås till Sdiptechs styrelseThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sdiptech AB via GlobeNewswire

HUG#2047317