ABN AMRO persbericht: Caroline Princen treedt terug uit Raad van Bestuur ABN AMRO

Caroline Princen treedt terug uit Raad van Bestuur ABN AMRO

De Raad van Commissarissen van ABN AMRO heeft na goed overleg met Caroline Princen, Lid van de Raad van Bestuur, besloten dat zij per 1 januari 2017 terugtreedt en met inachtneming van de contractuele opzegtermijn, ABN AMRO met ingang van 1 juli 2017 verlaat. Zij zal niet worden opgevolgd waardoor de Raad van Bestuur van ABN AMRO in omvang afneemt van 7 naar 6 personen.

Caroline Princen is verantwoordelijk voor een groot deel van de ondersteunende diensten van ABN AMRO. Zoals gecommuniceerd op 17 augustus 2016 zijn deze diensten onderwerp van een efficiency operatie bij ABN AMRO. Een gevolg daarvan is dat er ook in de top wordt gereorganiseerd en de functie van Caroline Princen in de Raad van Bestuur komt te vervallen. De portefeuille wordt herverdeeld onder de zittende RvB-leden.

Olga Zoutendijk, voorzitter Raad van Commissarissen: "We zijn Caroline Princen zeer erkentelijk voor haar werkzaamheden. Ze heeft een belangrijke rol gespeeld bij de integratie van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland."

Gerrit Zalm, voorzitter Raad van Bestuur: "Caroline Princen heeft eerst als lid van het transitieteam en later als lid van de Raad van Bestuur een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de bank zoals die er nu staat. Ik ben haar daar zeer dankbaar voor."

Caroline Princen, vertrekkend lid van de Raad van Bestuur: "Mijn taak bij ABN AMRO zit erop. Ik draag mijn portefeuille met veel vertrouwen over aan mijn collega's. Ik ben trots op de ontwikkeling die ABN AMRO de afgelopen jaren heeft gemaakt en vooral ook op alle collega's binnen de bank die daar een bijdrage aan hebben geleverd."

ABN AMRO Persvoorlichting             
Hans van Zon, hoofd persvoorlichting          
pressrelations@nl.abnamro.com                       
+31 20 6288900                                              

ABN AMRO Investor Relations
Dies Donker, hoofd Investor Relations
investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6282282

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Group N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

Caroline Princen treedt terug uit Raad van Bestuur ABN AMROThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ABN AMRO via GlobeNewswire

HUG#2048184