DOCDATA N.V. maakt tussentijds bericht derde kwartaal 2016 bekend

Directie en Raad van Commissarissen van DOCDATA N.V. ('de Vennootschap') hebben de tussentijdse cijfers over het derde kwartaal 2016 van de Vennootschap vastgesteld respectievelijk goedgekeurd. Middels dit persbericht wordt het tussentijds bericht over het derde kwartaal 2016 gepubliceerd, dat de verkorte tussentijdse financiële informatie over de 9-maands periode omvat die loopt van 1 januari 2016 tot en met 30 september 2016.

Deze tussentijdse financiële informatie is niet gecontroleerd en niet beoordeeld door de externe accountant van de Vennootschap, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Wel zijn door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. beoordelingsverklaringen afgegeven bij het tussentijds bericht over het eerste kwartaal 2016 en bij de halfjaarcijfers 2016, welke beschikbaar zijn op de corporate website van de Vennootschap, www.docdatanv.com .

Gedurende het derde kwartaal 2016 hebben geen ontwikkelingen plaatsgevonden met een belangrijke (financiële) invloed op de tussentijdse balans per 30 september 2016 of de tussentijdse winst- en verliesrekening over de eerste drie kwartalen 2016 van de Vennootschap.

Klik op onderstaande link voor het volledige persbericht, inclusief het tussentijds bericht over het derde kwartaal 2016 van DOCDATA N.V.

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat na de in december 2015 afgeronde verkoop van de twee volledig autonome "lines of business" Docdata en IAI uitsluitend nog uit de vennootschap DOCDATA N.V. zelf.

Waalwijk, Nederland, 12 oktober 2016

Verdere informatie:      DOCDATA N.V., M.E.T. Verstraeten, CFO, Tel. (0416)631100
Corporate website:        www.docdatanv.com

Persbericht 12 oktober 2016This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: DOCDATA N.V. via GlobeNewswire

HUG#2048366