Corbion rondt aandeleninkoopprogramma af en rapporteert laatste transactie-update

Corbion nv maakt bekend dat het huidige aandeleninkoopprogramma van de onderneming op 28 oktober 2016 is afgerond. Sinds de start van dit inkoopprogramma op 21 maart 2016 ter waarde van € 50 miljoen zijn in totaal 2.100.209 gewone aandelen voor een volumegewogen gemiddelde prijs van € 22,422 per aandeel ingekocht (totale waarde: € 47.090.953), alsook 124.000 financieringspreferente aandelen (serie FPA, FPB en FPC) tegen nominale waarde (totale waarde: € 2.909.040).

2.042.172 gewone aandelen en de 124.000 financieringspreferente aandelen worden voor het einde van 2016 ingetrokken, de rest van de gewone aandelen wordt toegevoegd aan de aandelen in portefeuille . Gecorrigeerd voor de ingekochte aandelen, is het aantal uitstaande gewone aandelen Corbion momenteel 57.862.037 en het aantal uitstaande financieringspreferente aandelen is 2.279.781.

In het kader van haar strategie Disciplined Value Creation beoordeelt Corbion periodiek haar schuldpositie in relatie tot de investeringsplannen en besluit vervolgens over eventuele verdere uitkeringen.

Laatste transactie-update

  Totaal ingekochte aandelen Gewogen gemiddelde prijs Totale waarde ingekochte aandelen
24-Okt-16 0€ 0,0000€ 0,00
25-Okt-16 0€ 0,0000€ 0,00
26-Okt-16 1.500€ 21,3274€ 31.991,10
27-Okt-16 0€ 0,0000€ 0,00
28-Okt-16 2.433€ 20,9263€ 50.913,69

Meer informatie over de dagelijks ingekochte aandelen is beschikbaar op onze website: http://www.corbion.com/investor-relations/shareholder-information/share-buyback-program

Deze regelmatige update van de transacties die zijn uitgevoerd in het kader van ons aandeleninkoopprogramma, wordt openbaar gemaakt ingevolge de EU-richtlijn betreffende marktmisbruik.

Pdf-versie van persberichtThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Corbion via GlobeNewswire

HUG#2052733