PolyPlank AB: Ny Bullerplank order på 1,0 MSEK till BAB Byggtjänst i Helsingborg.

Bullerplank är en produkt som PolyPlank målmedvetet bearbetat marknaden med sedan ett år tillbaka. Det har som tidigare informerats om, gett en order i Växjö på 1,2 MSEK, som görs klart nu i augusti 2017. Nu följs det upp med en ny order på 1,0 MSEK till BAB Byggtjänst AB som på uppdrag av Helsingborgs Stad bygger i området Vädermöllan Norra 2 som skall levereras i september 2017.  

Notera att flera mindre bullerplanksorder erhållits sedan satsningen men att mindre order än 1,0 MSEK inte pressmeddelas

Vi har utvecklat funktionen i våra bullerplank och märker en ökad efterfrågan och ser nu att enträget arbete efter omfattande omstrukturering av företaget börjar ge resultat, säger PolyPlanks vd Cay Strandén.

PolyPlank fortsätter att etablera sig starkt i Helsingborg. PolyPlanks höga miljöprofil med det unika materialet börjar efterfrågas i allt högre grad och är ett vinnande koncept för alla inblandade parter, säger PolyPlanks vd Cay Strandén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 44 80

Email                                               cay@polyplank.se      

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2017 kl. 11:30 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på Nasdaq First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290 . Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se är bolagets Certified Adviser.

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

PressmeddelandeThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: PolyPlank AB via GlobeNewswire

HUG#2131234