Inför fredagens bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) önskar bolaget göra följande uttalande.

Bolaget har under ledning av styrelseordföranden Fredrik Zettergren och i samråd med Bolagets största aktieägare, Lau Su, förhandlat med Firesteel såvitt avser det föreslagna joint venture-avtalet.

Omförhandlingen har resulterat i ett antal förändringar, bl a att Bolaget i händelse av en lyckosam företrädesemission skall ha rätt att investera tillsammans med Firesteel i Nordic Mines Marknad, vilket kommer förändra ägarandelarna i Bolagets favör (givet att företrädesemissionen ger tillräckligt med kapital), och att styrelse/operating kommittee i vart fall intill dess Firesteel har förvärvat en aktiemajoritet i Nordic Mines Market, skall bestå av lika många ledamöter, och att beslut skall fattas enhälligt.

Omförhandlingen har skett på basis av de synpunkter som framförts av aktieägarkretsen, och med nuvarande utkast till avtal har Lau Sus synpunkter på JV-samarbetet, såsom dessa har framställts direkt till Firesteel och till styrelsen, beaktats.

Mot denna bakgrund är det styrelsens uppfattning att Firesteel-alternativet är det som aktieägarna i första hand bör beakta, särskilt mot bakgrund av att Lau Su, trots tidigare utfästelser därom, ännu inte inkommit med dokumentation som utvisar att Lau Su kommer att tillhandahålla bryggfinansiering för Bolaget, ej heller någon garanti för att Lau Su kommer att teckna sig för ett belopp om minst tre miljoner US-dollar i företrädesemissionen

För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Bygdén Företagsekreterare och Investor Relations
Torbjorn.Bygden@azets.net
00 46 (0) 70 301 45 46 Lindhagensgatan 94, box 34212 10026 Stockholm
För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com/ .

Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 5 september 2017.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag. Nordic Mines-aktien har tecknats för handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. För ytterligare information, se www.nordicmines.com .

Pressmeddelande (PFD)This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nordic Mines AB via GlobeNewswire

HUG#2131622