Aedifica NV: Jaarlijks persbericht - Jaarresultaten 2016/2017

Gelieve hieronder een persbericht van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Aedifica te vinden, die op Euronext Brussels genoteerd is, met betrekking tot de jaarresultaten van 2016/2017. De hoofdpunten zijn de volgende:

 • Vastgoedportefeuille van 1,5 miljard € op 30 juni 2017
   
 • Stijging van de EPRA Earnings per aandeel met 30% ten opzichte van 30 juni 2016
   
 • 371 miljoen € aan gerealiseerde of aangekondigde investeringen sinds de kapitaalverhoging van 219 miljoen € van maart 2017
   
 • Zorgvastgoed vertegenwoordigt nu bijna 82% van de portefeuille, ofwel 1.244 miljoen € verdeeld over 110 sites in 3 landen:
  • 891 miljoen € in België (72 sites)
  • 209 miljoen € in Duitsland (22 sites)
  • 145 miljoen € in Nederland (16 sites)
    
 • Bezettingsgraad op 30 juni 2017: 98,7% voor de portefeuille zonder de gemeubelde appartementen en 73,5% voor de gemeubelde appartementen.
   
 • Gemiddelde resterende duur van de huurovereenkomsten: 20 jaar
   
 • Schuldratio van 40,8% op 30 juni 2017
   
 • Positieve variatie van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen inclusief de activa bestemd voor verkoop van 10 miljoen €, opgenomen in de resultatenrekening tijdens het boekjaar
   
 • Voorstel om een brutodividend van 2,25 € per aandeel uit te keren (een stijging van 7%), hetzij een statutaire pay-out ratio van 82%

PDF-versieThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Aedifica via GlobeNewswire

HUG#2131658