SelectMDx is beter in staat mannen te stratificeren voor mpMRI dan PCA3

Test reduceert  onnodige  invasieve  procedures

NIEUWSBERICHT
                                                                      
IRVINE, CA, and HERSTAL, BELGIUM - 07:00 CEST, 11 september, 2017 - MDxHealth SA (Euronext : MDXH.BR) heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van een retrospectieve studie gepubliceerd in The Prostate . Deze studie toont aan dat het resultaat van SelectMDx ® for Prostate Cancer, een niet-invasieve vloeibare biopsietest, correleert met het multiparametrische MRI (mpMRI) resultaat en daarin beter is dan de PCA3 test.

Vroegdiagnostiek van klinisch significante prostaatkanker is belangrijk om het optimale behandelingsplan te kiezen. Huidige methoden zoals PSA en mpMRI zijn nuttig, maar geven geen informatie over de biologie die ten grondslag ligt aan de kanker. Recente studies hebben aangetoond dat de SelectMDx test correct mannen kan identificeren die een verhoogd risico hebben op agresieve prostaatkanker.

"mpMRI is een snel ontwikkelende technologie voor de detectie van prostaatkanker in de wereldwijde urologische gemeenschap. Studies hebben aangetoond dat de negatief voorspellende waarde (NPV) van mpMRI varieert van 67% tot 85%. Net als in de histopathologie berust de correcte interpretatie van de MRI beelden sterk op ervaring, in dit geval van de radioloog," aldus Prof. Peter Mulders, MD, PhD, voorzitter van de afdeling Urologie aan het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen, Nederland. "Hoewel meer gegevens nodig zijn, is de SelectMDx test met een NPV van 98% voor klinisch significante prostaatkanker een waardevolle diagnostische test om mannen te identificeren die het meest baat zullen hebben bij een mpMRI of prostaatbiopsie." 

Deze retrospectieve studie, uitgevoerd door onderzoekers van het Radboud Universitair Medisch Centrum, onderzochten de relatie tussen de resultaten van zowel de SelectMDx test als de PCA3 test en de mpMRI PI-RADS scores van 172 patiënten. Bij honderd patiënten (58%) werd prostaatkanker gedetecteerd door biopsie, waarvan 52 (52%) een hooggradige tumor hadden die correleerde met een significant hogere SelectMDx-score (p<0,01). De SelectMDx score was significant verschillend  tussen PI-RADS 3 en 4 (p <0,01) en tussen PI-RADS 4 en 5 (p <0,01). Voor de PCA3-test werden tegenstrijdige resultaten verkregen met betrekking tot de correlatie tussen PCA3 en mpMRI. De onderzoekers concluderen dat de SelectMDx score klinici kan helpen bij het identificeren van mannen met een risico  op significante prostaatkanker en om patiënten te selecteren voor verdere mpMRI diagnostiek om onnodige invasieve procedures te reduceren.

Over SelectMDx voor Prostaatkanker

Van de meer dan 2 miljoen prostaatbiopsieën die elk jaar in de VS en Europa worden uitgevoerd, vinden minder dan een derde kanker. De meeste van deze mannen zouden een pijnlijke en invasieve prostaatbiopsie procedure kunnen vermijden, met daarmee samenhangende complicaties en kosten. SelectMDx* voor Prostaatkanker een gepatenteerde op urine gebaseerde, moleculaire diagnostische test die een niet-invasieve 'vloeibare biopsie' methode biedt om het risico van een man op prostaatkanker te beoordelen. SelectMDx ondersteunt de urologen met de identificatie van mannen  met een verhoogd risico op agressieve prostaatkanker die baat hebben bij een vroege diagnose. De test heeft een negatieve voorspellende waarde (NPV) van 98% voor klinisch significante kanker. Hiermee kunnen mogelijk diagnostische procedures, waaronder prostaatbiopsieën en MRI van de prostaat, met ongeveer 50% worden gereduceerd, waardoor de kosten van de gezondheidszorg verminderen.

Over MDxHealth

MDxHealth is een multinationaal healthcare bedrijf dat actuele moleculaire diagnostische informatie levert om de diagnose en behandeling van kanker te personaliseren. De testen van het bedrijf zijn gebaseerd op gepatenteerde genetische, epi-genetische (methylering) en andere moleculaire technologieën en helpen artsen met de diagnose van urologische kanker, prognose van herhalingsrisico en voorspelling van respons op een specifieke therapie. Het Europese hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Herstal, België, met laboratoriumbedrijf in Nijmegen, Nederland en het hoofdkantoor van de VS en laboratoriumbedrijf is gevestigd in Irvine, Californië. Bijzonderheden zijn beschikbaar op mdxhealth.com . Volg ons via social media: twitter.com/mdxhealth , facebook.com/mdxhealth en linkedin.com/company/mdxhealth .

Voor meer informatie:

Shalon Roth, EVP, Corporate Communications & Public Affairs
MDxHealth
+44 (0)7393 906278
shalon.roth@mdxhealth.com

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen en ramingen met betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties van MDxHealth en de markt waarin het actief is. Dergelijke uitspraken en ramingen zijn gebaseerd op aannames en beoordelingen van bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren, die redelijk beschouwd zijn, maar foutief kunnen blijken te zijn. Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen, kunnen afhangen van factoren die buiten het beheer van de onderneming liggen en kunnen materieel verschillend zijn. MDxHealth ontkent uitdrukkelijk elke verplichting om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in deze versie te actualiseren om eventuele wijzigingen in de verwachtingen daarvan te weerspiegelen of om het even welke verandering in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een dergelijke verklaring is gebaseerd, tenzij wettelijk of wettelijk vereist. Dit persbericht vormt geen aanbieding of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van aandelen of activa van MDxHealth in enige jurisdictie. Er mogen geen voordelen van MDxHealth worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten zonder registratie volgens de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of in overeenstemming met een vrijstelling daarvan, en overeenkomstig de toepasselijke Amerikaanse effectenwetgeving.

OPMERKING: Het MDxHealth logo, MDxHealth, ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx, PredictMDx en UrNCollect zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van MDxHealth SA. Alle andere handelsmerken en servicemerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Nieuwsbericht op SelectMDx en MRIThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: MDxHealth (R) via GlobeNewswire

HUG#2132617