Corbion rondt aandeleninkoopprogramma af en rapporteert laatste transactie-update

Corbion nv maakt bekend dat het huidige aandeleninkoopprogramma van de onderneming op  15 september 2017 is afgerond. Sinds de start van dit inkoopprogramma op 18 april 2017 ter waarde van € 25 miljoen zijn in totaal 993.670  gewone aandelen voor een volumegewogen gemiddelde prijs van € 26,77 per aandeel ingekocht (totale waarde: € 25.000.568) 
 
Het merendeel van de aandelen wordt voor het einde van 2017 ingetrokken, de rest van de wordt toegevoegd aan de aandelen in portefeuille. Gecorrigeerd voor de ingekochte aandelen, is het aantal uitstaande gewone aandelen Corbion momenteel 58.620.564.
 
In het kader van haar strategie Disciplined Value Creation beoordeelt Corbion periodiek haar schuldpositie in relatie tot de investeringsplannen en besluit vervolgens over eventuele verdere uitkeringen.
 
Laatste transactie-update
Corbion heeft in de periode van 11 september 2017 tot en met 15 september 2017 43.987  eigen gewone aandelen ingekocht voor een gemiddelde prijs van € 26,64 per aandeel. Het bedrag waarvoor de aandelen zijn ingekocht, is € 1,17 miljoen.
 
Meer informatie over de dagelijks ingekochte aandelen is beschikbaar op onze website: http://www.corbion.com/investor-relations/shareholder-information/share-buyback-program
 
Deze regelmatige update van de transacties die zijn uitgevoerd in het kader van ons aandeleninkoopprogramma, wordt openbaar gemaakt ingevolge de EU-richtlijn betreffende marktmisbruik.
Corbion share buyback completed_NL_finalThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Corbion via GlobeNewswire

HUG#2134609