Saniona AB: Saniona publicerar årsredovisningen för 2016 och uppdaterar finansiell kalender

PRESSMEDDELANDE

2 maj 2017

Saniona, ett ledande bioteknikbolag inom jonkanaler, meddelar idag att årsredovisningen för 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.saniona.com.

Dessutom uppdaterar Saniona sin finansiella kalender, som nu är som följer:

Delårsrapport Q1                           11 maj 2017
Årsstämma                                     23 maj 2017
Delårsrapport Q2                           23 augusti 2017
Delårsrapport Q3                           15 november 2017
Bokslutskommuniké                       21 februari 2018

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017 kl. 08:00 CET. 

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V och Luc Therapeutics, Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier och har cirka 5 000 aktieägare. Pareto Securities är Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com .

20170502 - PR - Annual report - SWE
20170502 Saniona Annual Report 2016 - SWEThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Saniona AB via GlobeNewswire

HUG#2100716