Opkomende markten: gemengde rendementen en kansen op lange termijn

Door Julien-Pierre Nouen, directeur economische studies en gemengd beheer bij Lazard Frères Gestion

Julien pierre nouen
Julien-Pierre Nouen
Sinds 1 januari 2018 lieten aandelen in de opkomende markten zeer wisselende rendementen (in euro's) zien. Latijns-Amerika werd gestimuleerd door de stijging van de Mexicaanse markt met 29%, terwijl Brazilië in dezelfde periode met 13% daalde. In Azië steeg de Indiase aandelenmarkt met +53%, wat de terugval in China (-25%) compenseerde. In de EMEA-regio lieten Saoedi-Arabië en Nigeria positieve rendementen zien van respectievelijk 63% en 7%.

Opkomende markten vormen een zeer divers geheel van landen, wat deels de gemengde rendementen van de afgelopen vijf jaar verklaart. Sommige opkomende economieën zijn afhankelijk van olie-inkomsten, andere hebben te maken met hoge inflatie als gevolg van muntdepreciatie en weer andere hebben een gemengde economie waarin elementen van geplande en vrije markten worden gecombineerd. Het rendement van opkomende markten hangt ook af van de wereldwijde economische situatie, waar momenteel onzekerheid heerst door de hoge inflatie en rentetarieven. Binnen het beleggingsuniversum van opkomende markten wordt de volatiliteit op korte termijn aangewakkerd door de crisis in de Chinese vastgoedsector en de geopolitieke rivaliteit met de Verenigde Staten.

In de komende jaren kunnen lagere inflatiecijfers de Fed overtuigen om het monetaire beleid te versoepelen. Dit zou gunstigere omstandigheden creëren voor opkomende markten en ze aantrekkelijker maken voor buitenlandse beleggers. Ondanks de risico's op de korte en middellange termijn zijn de waarderingen van de opkomende markten momenteel weer aantrekkelijk na een jarenlange periode van duidelijke ondermaatse prestaties. Dat neemt niet weg dat de grote diversiteit van opkomende markten de noodzaak vergroot om bij beleggingsbeslissingen zorgvuldig rekening te houden met de specifieke sterke en zwakke punten van elk land.

Emerging markets