Schroders: Wat beleggers moeten weten over private equity co-investeringen

Co-investeringen vormen een uniek segment van private equity dat steeds meer beleggers aantrekt omdat ze een aantrekkelijke manier bieden om de diversificatie te verbeteren, de toegang tot exclusieve beleggingskansen vergroten en het risico-aangepaste rendement optimaliseren.

Wat is co-investeren?

Co-investeringen zijn directe investeringen die samen met een private equity sponsor worden gedaan in een bedrijf in de beleggingsportefeuille. Deze investeringen nemen meestal de vorm aan van een minderheidsbelang en kunnen, afhankelijk van de omvang van de co-investeerder, verbeterde bestuurs- en informatierechten bieden.

Co investments

De opkomst van private equity co-investeringen

Co-investeringen in private equity zijn geen nieuw fenomeen; ze maken al tientallen jaren deel uit van het private equity landschap. In het verleden waren deze investeringen voornamelijk voorbehouden aan grote institutionele beleggers die het kapitaal en de connecties hadden om samen met participatiemaatschappijen te investeren in ondernemingen in de portefeuille. Naarmate de private equity markt zich echter heeft ontwikkeld en volwassener is geworden, zijn co-investeringen steeds toegankelijker en aantrekkelijker geworden voor een breder scala aan investeerders.

Kijkend naar de huidige trends en statistieken, is het duidelijk dat private equity co-investeringen in de lift zitten. Co-investeringen hebben de afgelopen jaren een significante stijging gezien in zowel volume als waarde. Volgens Preqin is de fondsenwerving voor co-investeringsfondsen tussen 2012 en 2022 10x gegroeid en uit een recent onderzoek blijkt dat 59% van de co-investeerders van plan is om de komende twee tot drie jaar hun investeringen te verhogen. Deze groei wordt gedreven door verschillende factoren, waaronder de wens van investeerders om meer controle te hebben over hun investeringen, het potentieel voor hogere rendementen en de mogelijkheid voor portefeuillediversificatie.

De voordelen van private equity co-investeringen

Co-investeringen in private equity bieden verschillende aantrekkelijke voordelen. Een van de aantrekkelijkste is het potentieel voor hogere rendementen. Door direct te investeren in een portefeuillebedrijf naast een private equity-fonds, kunnen co-investeerders vaak de beheervergoedingen vermijden die typisch geassocieerd worden met fondsinvesteringen, wat betekent dat een groter deel van het rendement van de investering rechtstreeks naar de co-investeerder gaat.

Co-investeringen bieden ook toegang tot unieke investeringsmogelijkheden die anders ontoegankelijk zouden zijn. Veel private equity deals, vooral in de middenmarkt, worden niet breed op de markt gebracht en zijn vaak alleen beschikbaar voor een selecte groep beleggers. Door co-investeren kunnen investeerders toegang krijgen tot deze exclusieve mogelijkheden, waardoor ze mogelijk groeiperspectieven ontdekken die buiten de gebaande paden liggen.

Waar liggen de kansen? De aantrekkingskracht van de middenmarkt

Schroders meent dat de middenmarkt een belangrijk en vaak over het hoofd gezien segment van de economie vertegenwoordigt. Het wordt meestal gedefinieerd als bedrijven met een jaaromzet tussen $10 miljoen en $1 miljard. Deze bedrijven zijn actief in een groot aantal sectoren en regio's, waardoor de middenmarkt een divers en dynamisch segment is.

Aankopen buyouts

Sleutels tot succes in co-investeringsstrategieën

Het implementeren van een succesvolle co-investeringsstrategie vereist zorgvuldige overweging en planning. Het gaat niet alleen om het identificeren van aantrekkelijke investeringsmogelijkheden; het gaat ook om het opbouwen van de juiste infrastructuur, processen en partnerschappen om deze investeringen effectief te beheren.

Uitdagingen en risico's van co-investeringen

Hoewel co-investeringen aanzienlijke voordelen bieden, brengen ze ook hun eigen uitdagingen en risico's met zich mee. Een belangrijke uitdaging is de behoefte aan een hoog niveau van expertise en due diligence. Co-investeerders moeten in staat zijn om potentiële investeringen te evalueren, over de dealvoorwaarden te onderhandelen en hun investeringen na de overname te beheren. Dit vereist een grondige kennis van de betreffende sector, het doelbedrijf en de bredere marktdynamiek.

Co-investeringen vereisen ook vaak een aanzienlijke inzet van tijd en middelen. In tegenstelling tot traditionele fondsinvesteringen, waarbij de fondsbeheerder het grootste deel van het investeringsproces voor zijn rekening neemt, moeten co-investeerders vaak actief betrokken zijn. Dit kan een uitdaging zijn voor investeerders die niet over de nodige middelen of expertise beschikken.

Wat de risico's betreft, kunnen co-investeringen beleggers ook blootstellen aan bedrijfsspecifieke risico's. Als het portefeuillebedrijf ondermaats presteert, kan de belegger een deel van het risico op zich nemen en kan dit een directe impact hebben op het rendement van de co-investeerder. Daarnaast kunnen co-investeringen ook leiden tot concentratierisico's als de belegger een aanzienlijk deel van zijn portefeuille belegt in één bedrijf of sector.

Ondanks deze uitdagingen en risico's zijn er strategieën die helpen om ze te beperken. Een belangrijke strategie is diversificatie. Door hun beleggingen te spreiden over meerdere bedrijven, sectoren en regio's kunnen beleggers hun blootstelling aan één belegging verminderen. Een andere strategie is om samen te werken met een ervaren participatiemaatschappij of co-investeringsfonds. Deze partners kunnen de nodige expertise en middelen leveren om het investeringsproces effectief te beheren.