T. Rowe Price: Groeimotor India trekt beleggers weg uit China

- India heeft demografisch, economisch en financieel de wind mee
- De Indiase aandelenmarkt is na Covid de best presterende aandelenmarkt
- Veel beleggers verhuizen van China naar India
- De auto-industrie en financials zijn interessante sectoren voor beleggers

India was de afgelopen jaren een van de best presterende opkomende markten. Het land heeft structureel de wind mee en dat voedt het optimisme van beleggers, stelt Jihong Min, Portfolio Manager Asia Opportunities Equity Strategy van T. Rowe Price.

India heeft een grote, jonge bevolking, groeit economisch snel en het financiële systeem is sterk. Tien jaar geleden startte het land een schuldafbouwproces dat 5-6 jaar duurde. Het bleek een pijnlijk proces dat het demografische dividend tenietdeed en de binnenlandse consumptie belemmerde. Deze periode heeft India achter zich gelaten. Het banksysteem is nu sterk en bedrijven en huishoudens staan er financieel goed voor. Deze financiële factoren in combinatie met de demografische opbouw ondersteunen de kracht van de binnenlandse economie in de toekomst.

Sterke prestaties Indiase aandelenmarkt

Het positieve economische klimaat in India wordt weerspiegeld in de prestaties van de aandelenmarkt. De Indiase aandelenmarkt is de best presterende markt na Covid, met een stijging van 146% sinds 3 april 2020. De op één na best presterende index is de Nasdaq, die met 97% is gestegen.

T. Rowe Price ziet de relatieve hoge waarderingen op de Indiase aandelenmarkt verder oplopen en boven het langetermijngemiddelde uitkomen. Naast het positieve nieuws over de kracht van de Indiase economie zijn hiervoor nog een paar redenen aan te wijzen. Ten eerste heeft in de afgelopen jaren een sterke toestroom van binnenlandse particuliere beleggers naar de Indiase aandelenmarkt plaatsgevonden. Door de toenemende inflatiedruk kozen spaarders ervoor om geld van laagrentende geldrekeningen over te hevelen naar beleggingsfondsen. Een andere reden is hoe India en China zijn losgekoppeld vanuit een prestatieperspectief: wanneer het ene land ondermaats presteert, profiteert het andere. De stemming rond China was de afgelopen jaren vrij negatief en beleggers reageren daarop door van China naar India te verplaatsen, waar de economische nieuwsstroom positiever is. India profiteert ook van de geopolitieke spanningen die nadelig lijken uit te pakken voor China.

Waar liggen kansen voor beleggers?

In een dure markt zijn meer kansen in de blue chip-fondsen van hogere kwaliteit die achterbleven bij de stijgende markt. Het resoluut positieve sentiment over India vertaalde zich in sterke prestaties van de meer cyclische namen van lagere kwaliteit. T. Rowe Price ziet kansen in bepaalde segmenten van de consumentenmarkt, zoals de auto-industrie, waar de sterke economische groei in combinatie met een verbeterende kredietcyclus de vraag zou moeten opdrijven. Ook heeft T. Rowe Price een voorkeur voor de financiële sector in India die er op lange termijn zeer aantrekkelijk uitziet vanwege de lage penetratiegraad van financiële producten, de gunstige demografische situatie en de relatief hoge economische groei. Daarnaast winnen de privébanken marktaandeel van de overheidsbanken.