DWS: Goud weer helemaal terug

De goudprijs heeft de afgelopen 10 jaar weinig last gehad van geopolitieke onrust. Maar na de aanval van Hamas op Israël is goud weer terug. Dit is te merken aan de aanzienlijk hogere goudprijs, die met maar liefst 8% steeg in de periode tussen 7 en 20 oktober en sindsdien niet van z’n plek is gekomen.

Het is interessant om een vergelijking te trekken met eerdere periodes van geopolitieke onrust, stelt vermogensbeheerder DWS. “Na de aanslagen op 9/11 steeg de goudprijs binnen 5 dagen met wel 6,5% terwijl de aandelenmarkten naar beneden schoten. Echter twee maanden erna was de goudprijs alweer met 5% gezakt en de MSCI World Index schreef een plus van 4,5%. In de eerste week van de Russische invasie in Oekraïne in Februari 2022 kwam de goudprijs met een stijging van 1,3% nauwelijks van z’n plaats om de dagen erna met 8% omhoog te schieten. De MSCI World Index leek zich weinig van de aanval aan te trekken en steeg 5 dagen na de aanval zelfs met 2%. Na twee maanden lag de goudprijs 2% hoger dan voor de invasie en stond de MSCI World Index slechts licht in het rood.

“Deze twee voorbeelden laten zien dat context bepalend is voor de goudprijs”, zegt DWS. “Door de groeiende populariteit van goud-ETF’s zijn technische marktanalyses tegenwoordig meer van toepassing dan tien jaar geleden. Het beleggen in metalen heeft sowieso aan terrein gewonnen vanwege het tekort aan alternatieven, nu de MSCI World Index sinds 6 oktober met 2% is ingezakt en obligaties momenteel niet aangemerkt kunnen worden als topbelegging.

De Chart of the Week van DWS belicht de relevantie van context door de goudprijs vanaf de jaren tachtig te vergelijken met de inverse van de nominale yields op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties. “Volgens deze maatstaf ligt goud nu ongeveer op de verwachte prijs”, aldus DWS. “Het probleem van zulke metingen is alleen dat er geen voor de hand liggende manier is om de waarde van goud te meten. Het edelmetaal genereert namelijk geen echte inkomsten. Wel kunnen de kosten die gepaard gaan met het aanhouden van goud worden opgevangen door rendementen uit andere veilige activa, zoals Amerikaanse staatsobligaties.”

Koers goud

Koers goudprijs

“Uit het verleden blijkt ook dat goud haar functie als hedge tegen inflatie minder goed vervuld in tijden van seculaire inflatie en nominale rentedalingen”, merkt DWS op. Zo daalde de reële goudwaarde met ruim 80% tussen 1980 en 2001. “Als de rente langer hoog blijft dan verwacht, is het belangrijk om hier rekening mee te houden bij het voorspellen van waarde van goud op middellange termijn”, waarschuwt DWS. “Wereldwijd lijkt er een eind te komen aan de reeks renteverhogingen en mogelijke recessies stutten de goudprijs. Het feit dat de centrale banken van China en India hun goudvoorraad aanvullen drijft de prijs ook op.”