Inclusio en BNP Paribas Fortis hebben hun handtekening gezet onder een eerste sociale lening

Inclusio en BNP Paribas Fortis hebben een sociale lening (Social Loan) getekend voor een bedrag van 15 miljoen € en voor een periode van 4 jaar.

Het kader van deze sociale lening is afgestemd op de principes van sociale leningen van de LMA (Loan Market Association). Praktisch gezien bestaan deze principes uit aanbevolen richtlijnen die op vrijwillige basis kunnen worden toegepast. Ze definiëren een kader van duidelijke, transparante en consistente marktnormen die gericht zijn op de ontwikkeling en integriteit van sociale leningen. Deze principes specificeren in het bijzonder de toewijzingen van geleende middelen die verenigbaar zijn met een sociale lening. ​

Dankzij deze sociale lening kan Inclusio haar activiteiten op het gebied van betaalbare huurwoningen, huisvesting en opvang voor personen met een beperking en sociale infrastructuur herfinancieren. ​

Lionel Van Rillaer (CEO van Inclusio) en Jean-Luc COLSON (CFO van Inclusio): "Deze vorm van financiering (Social Loan) is een eerste initiatief tussen Inclusio en de eerste bank van België. Het stelt Inclusio in staat om haar sociaal gerichte strategie te verankeren in het hart van haar financieringsactiviteit en beloont Inclusio met een verlaagd rentepercentage." Didier Beauvois, Hoofd Corporate Banking en lid van het directiecomité van BNP Paribas Fortis Bank: “Onze bank heeft zich altijd gepositioneerd als een betrouwbare partner voor Belgische bedrijven, in het bijzonder in sectoren die verband houden met duurzame ontwikkeling. Sinds 2019 ondersteunt BNP Paribas Fortis de financiering van de activiteiten van Inclusio. Vandaag, met de ondertekening van deze Sociale Lening, versterken we onze steun aan Inclusio om het te helpen zich te positioneren als een innovatieve speler dat inspeelt op de behoeften van impact-investeringsfondsen en de uitdaging van duurzame ontwikkeling."