Hoogwaardige obligaties: waarom verhoogde convexiteit aanmoedigt tot een langere looptijd - Principal Asset Management

Convexiteit conceptualiseert het opwaartse en neerwaartse potentieel van obligatieprijzen als reactie op rentebewegingen. De convexiteit in de Bloomberg U.S. Aggregate Index is op dit moment op recordhoogte, wat betekent dat obligatieprijzen momenteel meer winstpotentieel hebben wanneer de rente daalt en minder blootgesteld zijn aan verliezen als de rente stijgt. Nu de Fed op of rond de piek van hun verhogingscyclus zit, moeten beleggers overwegen vroeg te handelen door de looptijd van hun vastrentende blootstelling te verlengen om te profiteren van de potentiële buitensporige winsten wanneer de rente begint te dalen.

De recente uitverkoop van Amerikaanse staatsobligaties heeft schokken op de markt teweeggebracht, met een 10-jaarsrendement dat voor het eerst sinds juni 2007 de drempel van 5% overschreed. Voor beleggers die willen profiteren van de uitverkoop maar beduusd zijn voor hogere rendementen, blijft het concept convexiteit essentieel.

Convexiteit meet de gevoeligheid van de looptijd van een obligatie voor veranderingen in rentetarieven. Het past in feite het totale rendement van de obligatie naar boven of beneden aan, na de wijzigingen als gevolg van de looptijd te hebben meegenomen. Positieve convexiteit betekent dat de potentiële winst in koersstijging als gevolg van een daling van de rendementen aanzienlijker is dan de koersdaling die wordt veroorzaakt door een gelijkwaardige stijging van de rendementen.

Eind oktober 2023 was de prijs van de Bloomberg U.S. Aggregate $ 84,77 per $ 100 aan nominale waarde, aanzienlijk lager dan de $ 99,14 die in juni 2007 werd geregistreerd. Dit verschil in prijzen heeft geleid tot een ongekend hoge positieve convexiteit in de Index. Bedenk dat een daling van slechts 50 basispunten in rendementen in de komende 12 maanden zich zou kunnen vertalen in een 11% hogere prijsstijging op de U.S. Aggregate Index.

Nu de Federal Reserve zijn renteverhogingen heeft gestopt en rendementsniveaus zich rond de pre-GFC-pieken bevinden, zouden beleggers moeten overwegen de looptijd van hoogwaardig vastrentend inkomen te verlengen. De voordelen van vroeg handelen, dankzij de ongekend hoge convexiteit van de markt, lijken veel zwaarder te wegen dan het voordeel van een afwachtende houding ten opzichte van vastrentende waarden.