Passieve high yield-obligatiebelegger kwetsbaar in Europa

De rendementen op high yield-obligaties zijn hoog genoeg om een rentestijging tot 100 basispunten te kunnen compenseren. Boven die grens raken Europese high yield-obligaties in het rood: het totale jaarrendement (rente plus koersontwikkeling) wordt negatief. Dat lijkt uit een speciaal rapport over deze markt, uitgegeven door vermogensbeheerder Insight Investment (onderdeel van BNY Mellon IM).

Minder kredietwaardige obligaties in de VS, waarover een hogere rente wordt betaald, hebben in een scenario van een rentestijging met 1%-punt nog wel een positief rendement. Uiteraard zijn beleggers in laagrenderende staatsobligaties nog veel kwetsbaarder. Zelfs een een 50 basispunten hogere rente heeft daar al een verliesjaar tot gevolg.

De rendementen die obligatiebeleggers dit jaar boeken zullen vooral gedreven worden door rente-ontwikkelingen, stelt Insight, tenzij de economische vooruitzichten dermate verslechteren dat de ‘default rates’ (het percentage wanbetalingen) oplopen. Voor de komende twee jaar verwacht Insight ‘geen significante stijging’ daarvan.

Insight benadrukt dat te veel high yield-fondsen alleen in Europa mogen beleggen, waar deze minder kredietwaardige obligaties door een toegenomen looptijd relatief rentegevoelig zijn. Bedrijven hebben op grote schaal obligaties uitgegeven met een couponrente van 2 tot 3%, die inmiddels een stevig deel uitmaken van de Europese indices voor high yield-obligaties. Passieve obligatiebeleggers lopen dus een groter risico in een markt waarin de rente stijgt, aldus Insight.

Ze kunnen zichzelf beschermen door actief wereldwijd te beleggen, en meer te kiezen voor kortlopende of vervroegd aflosbare obligaties.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.