Bank Nagelmackers verbreedt aanbod obligatiefondsen met nieuw Fixed Maturity fonds

Bank Nagelmackers verruimt zijn fondsengamma met de lancering van een nieuw obligatiefonds met vaste looptijd (fixed maturity) met vervaldag eind 2027, genaamd Nagelmackers Institutional Fixed Maturity 2027.

Levi sarens
Levi Sarens
Het nieuwe fonds, met een risico van 3 op een schaal van 7 (samengestelde risico-indicator) beantwoordt aan de toenemende vraag van beleggers naar beleggingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in vastrentende producten investeren. Dit dankzij de rentestijging van de afgelopen tijd, waarbij de rente - na jarenlang rond het nulpunt te schommelen - opnieuw mooie absolute niveaus vertoont, en het feit dat obligatiefondsen nog steeds een eerder conservatieve rol spelen in een gediversifieerde portefeuille.

Hoge kwaliteit

Levi Sarens, Head of Investments bij Nagelmackers, legt uit: “Dit nieuwe fonds belegt onderliggend voor het leeuwendeel (99%) in een portefeuille van bedrijfsobligaties in diverse sectoren, waarbij veel aandacht uitgaat naar de kwaliteit van de emittenten.

Het fonds belegt 100% in obligaties uitgedrukt in EUR en is zelf ook uitgedrukt in euro, waardoor er geen wisselkoersrisico is.

Minstens 80 procent van de portefeuille is steeds belegd in hoogkwalitatieve Investment Grade obligaties, met een stukje cash en een klein deel in High Yield en non-rated obligaties om het rendement op een verstandige manier te verhogen. Doordat de vervaldagen van het onderliggend papier vóór de vervaldag van het fonds liggen, neemt het risico af naarmate de eindvervaldag dichterbij komt.”

Het concept is gebaseerd op de gekende formule van de fixed maturity fondsen. Hierbij zijn er sterke gelijkenissen tussen het fonds en een klassieke obligatie, zeker in het geval van een distributieklasse: een potentieel jaarlijkse coupon, een vooraf gekende eindvervaldag en een beoogde finale uitbetaling aan (minstens) de netto-inventariswaarde waaraan het fonds gelanceerd wordt. In het geval van de kapitalisatieklasse daarentegen worden ontvangen coupons doorheen de looptijd gekapitaliseerd in de NIW zonder tussentijdse uitkering. De berekende yield to maturity (jaarlijks rendement tot eindvervaldag) ligt – voor kosten en taksen - rond de 4% (op basis van de marktsituatie van 10/01/2024). Bovendien biedt een fonds uiteraard het grote voordeel van de diversificatie (in ons geval: risicospreiding over ongeveer 80 obligaties).

Het fonds wordt actief beheerd op basis van de overtuigingen van de beheerder en de marktevoluties. “De kern van de portefeuille is grotendeels buy and hold, maar waarbij er tussentijds ook zeker arbitrages kunnen gebeuren in functie van de marktomstandigheden”, zegt Sarens.

Duurzaamheid

Stéphane Wautier, senior fixed income manager bij Nagelmackers, voegt eraan toe: “Uiteraard besteedt het fonds ook aandacht aan duurzaamheidsaspecten (ESG). Het fonds is een artikel 8 fonds onder de SFDR-verordening, wat betekent dat het een ‘lichtgroen’ product is. Dit is een product dat ecologische en/of sociale kenmerken promoot, en waarbij de bedrijven waarin wordt belegd over gezonde governance beschikken.”

Technische kenmerken

Nagelmackers Institutional Fixed Maturity 2027
Bevek structuur
100% euro
Yield to maturity per 11/1/2024 van +/- 4%
Modified duration (rentegevoeligheid) op datum van lancering: +/- 3
Lopende kosten van +/- 0.8%
Instapkosten max 2.5%
Roerende voorheffing op de coupon 30%