Vier megathema's die de groene transitie vormgeven

Daniel lurch
Daniel Lurch

We zitten midden in een revolutie op het gebied van milieu-investeringen. Deze beleggingen helpen de overgang naar een groenere economie vorm te geven en bieden ook beleggingskansen, zegt Daniel Lurch, Lead Portfolio Manager van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds bij Bank J. Safra Sarasin. Het thematische team heeft vier megathema's geïdentificeerd bij bedrijven die de groene transitie mogelijk zullen maken.

De vier thema's die zijn geïdentificeerd om de groene transitie mogelijk te maken :

Bescherming van ecosystemen: bedrijven die zich inzetten voor geavanceerde waterzuivering en technologieën om vervuiling tegen te gaan.
Efficiënt gebruik van hulpbronnen: bedrijven die een cruciale rol spelen bij het mogelijk maken van de circulaire economie, met name bedrijven die gespecialiseerd zijn in afvalrecycling, verwerking van gevaarlijk afval en de ontwikkeling van geavanceerde software voor materiaal- en procesoptimalisatie.
Slimme mobiliteit: bedrijven die de overgang naar elektrische voertuigen leiden en zich inzetten voor duurzame transportinnovaties.
Toekomstige energie: bedrijven die de overgang naar groenere energiebronnen mogelijk maken, met name in hernieuwbare energie zoals zon en wind, aangevuld met aanbieders van elektrificatie-infrastructuur, met name gereguleerde elektriciteitsnetten.

Bescherming van ecosystemen

Schoon water staat centraal in het megathema Bescherming van ecosystemen. Wij geloven dat de belangrijkste beleggingskansen liggen in bedrijven die oplossingen bieden voor ernstige wateruitdagingen. Deze beginnen met stormwaterbeheer, dat water in stedelijke en ontwikkelde gebieden opvangt en behandelt voordat het weer in het milieu terechtkomt. Het omvat ook het verwijderen van verontreinigingen uit huishoudelijk afvalwater, evenals slimme sensortechnologieën die de manier waarop we waterbronnen beheren aanzienlijk kunnen verbeteren.

Om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen, zullen waterintensieve industrieën efficiënter en duurzamer met hulpbronnen moeten omgaan. Dit vermindert niet alleen het risico op watertekorten en helpt de watervoorraden te herstellen, maar vermindert ook de schade aan het milieu.

Efficiënt gebruik van hulpbronnen

Een belangrijk element in de elektrificatiewaardeketen is koper, een strategisch metaal met veel toepassingen. Naast de toepassing in windturbines is koper een belangrijk onderdeel van de onderzeese kabels die energie terugsturen naar het elektriciteitsnet op het land. Daarnaast versterkt de oneindige recyclebaarheid van koper zijn waarde in de circulaire economie, omdat het zijn eigenschappen behoudt, zelfs na herhaald gebruik.