Meergezinswoningen in de VS: Onrust kan kansen creëren

De meergezinswoningsector in de VS wordt geconfronteerd met uitdagingen door zowel overontwikkeling als druk van de kapitaalmarkt, met naar verwachting aanhoudende problemen tot 2025. Solide macro-economische fundamenten en een aanhoudende vraag, vooral van jongere generaties die de voorkeur geven aan huren, bieden echter potentiële kansen op de middellange termijn voor goed gekapitaliseerde beleggers om de onrust in de markt te benutten.

De vastgoedsector voor meergezinswoningen wordt momenteel geconfronteerd met een groot aantal uitdagingen die voortkomen uit een hoog niveau van ontwikkelingsactiviteiten, een lager transactievolume, dalende waarden en een groot aantal naderende vervaldata die het potentieel voor onrust hebben gecreëerd. Het is echter deze onrust, samen met de stabiele vraag, die een uniek instapmoment in de sector creëert voor goed gepositioneerde beleggers.

Hoewel de sector goed is voor minder dan 10% van de totale onrust in commercieel vastgoed, is de potentiële onrust groot en vertegenwoordigt deze bijna een derde van de markt. Bovendien zal de onrust waarschijnlijk aanhouden in 2024 en 2025 naarmate de huurprijzen blijven dalen, de leegstand toeneemt en 470 miljard dollar aan leningen voor meergezinswoningen afloopt in een periode waarin minder goed gekapitaliseerde beleggers moeite hebben met herfinanciering tegen gunstige voorwaarden.

Ondanks schommelingen op de huurmarkt en uitdagingen bij de herfinanciering van leningen, wordt de sector echter gesteund door een sterke vraag. Met name jongere generaties verlengen hun huurperiode onder invloed van de ongunstige economische situatie op de koopmarkt, mobiliteitsbehoeften en levensstijlkeuzes waarbij ervaringen belangrijker zijn dan het bezit van een eigen woning.

Voor beleggers duiden de sterke fundamenten van het vraagprofiel van de meergezinssector, ondanks de uitdagingen op de korte termijn, op een veelbelovend herstel op de middellange termijn. Beleggers met een aanzienlijk kapitaal zijn goed gepositioneerd om van deze omstandigheden te profiteren, aangezien de markt naar verwachting binnen drie tot vijf jaar weer zal aantrekken, wat een strategisch venster biedt voor beleggingen in de komende 12 tot 18 maanden.