DWS Transformation Scorecard geeft beeld van voortgang verduurzaming binnen Europa

Wie op zoek is naar grote successen qua groene en sociale verduurzaming binnen Europa moet niet in België zijn. Het land bungelt onderaan de middenmoot op de European Transformation Scorecard van vermogensbeheerder DWS. De lijst geeft een beeld van hoever de dertien onderzochte Europese economieën zijn qua verduurzaming in twaalf belangrijke sectoren. Uit de lijst kan ook worden afgelezen hoe lang de weg is die nog moet worden afgelegd.

DWS baseert de score op door de Europese Commissie expliciet gestelde en bekende doestellingen. Zo worden de resultaten die nu al behaald zijn, vergeleken met de duurzame doelen die voor 2030 behaald dienen te zijn. De scorecard is niet gebaseerd op de omvang van een economie, maar in hoeverre het gevoerde groene beleid een blauwdruk is voor andere landen.

Oostenrijk blijft met 6% ver achter als het gaat om het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. In 2030 moet dat percentage volgens de Europese Commissie 55% lager liggen dan in 1990. Zweden, Nederland en Zwitserland zijn volgens DWS de (voorlopige) kampioenen op het gebied van het opwekken en gebruik van groene energie, investeringen in onderzoek en ontwikkeling en stedelijke veerkracht. In deze landen werken de publieke en de private sector samen om dit te bewerkstelligen, met behoud van de eigen autonomie en concurrentiekracht.

Volgens de onderzoekers bij DWS moeten er in (bijna) alle landen nog behoorlijke stappen gezet worden qua beleid en investeringen op het gebied van de elektrificatie van de transportsector, energiebesparing in de bebouwde omgeving, algemene verduurzaming en toegang tot de juiste zorg. Alleen qua technologie, onderwijs en digitalisering zijn de meeste landen wel op de goede weg, al zijn er nog steeds zeer grote investeringen nodig.

Dws esg scorecard