UBS AM geeft voorkeur aan cyclische sectoren en regio’s

Als de centrale banken straks de rente verlagen in een macro-economische omgeving die al goed gepositioneerd is voor nominale groei, zou dat een unieke positieve achtergrond opleveren voor aandelen, schrijft Evan Brown in de nieuwe Macro Monthly van vermogensbeheerder UBS Asset Management.

de belangrijkste punten en een citaat vindt u hieronder.

- De toename van de obligatie-yields heeft bijgedragen aan de zwakte van de wereldwijde aandelen. De financiële markten vragen zich af of de Federal Reserve haar beleidsrente dit jaar wel zal verlagen.

- De markt zoekt naar het juiste yieldniveau, en dat in een cyclus die heel anders is dan die na de financiële crisis. Dat zoeken is een gezond proces, maar het kan wel zorgen voor meer volatiliteit.

- Als de markt een renteverhoging gaat inprijzen in plaats van een verlaging, kan dat een grotere bedreiging zijn voor de meer risicovolle activa. Volgens ons is die kans echter klein.

Dat er minder rekening wordt gehouden met renteverlagingen, heeft meer te maken met de sterke economische groei dan met de hardnekkig hoge inflatie. We denken dat de desinflatie nog steeds op schema ligt, ook al gaat het langzaam.

- We blijven overwogen in wereldwijde aandelen. We geven de voorkeur aan cyclische sectoren en regio's boven defensieve sectoren, omdat we verwachten dat de nominale wereldwijde groei ruim boven het gemiddelde van de vorige cyclus zal blijven.

Evan Brown, Hoofd Multi-Asset Strategy & Portfolio Manager - Investment Solutions, UBS Asset Management:

“UBS AM gaat ervan uit dat het desinflatoire proces zich snel opnieuw zal doen gelden en voor enige stabilisatie van de rentes zal zorgen. Hogere rentes vormen op zich geen belemmering voor toekomstige rendementen op aandelen. Bovendien zou een gezond nominaal bbp de winsten moeten ondersteunen, zelfs in een omgeving met hogere rentes die langer aanhouden. De aandelen- en kredietmarkten zouden volgens ons goed stand moeten houden, zelfs als de Fed de rente niet verlaagt – zolang ze de rente maar niet verhoogt. We denken dat de lat voor een verdere verkrapping door de Fed hoog ligt.”

“Een beleidsrente van meer dan vijf procent zorgt niet voor een sterke afkoeling van de Amerikaanse groei. Dat wijst op een lager risico op een economische neergang op de korte termijn. Het geeft ook vertrouwen dat de winsten blijven groeien. Ons basisscenario is dat de marges van Amerikaanse aandelen in de buurt blijven van de pre-pandemische piek. Ze zullen ook meer kunnen profiteren van de voordelen van de nominale groei dan in de cyclus voor de pandemie.”

“Nieuwe economische cijfers kunnen de plannen van de centrale banken altijd doorkruisen. Het kan bijvoorbeeld langer duren voor de inflatiedoelstelling van twee procent van de Fed bereikt wordt. Toch is het onwaarschijnlijk dat de inflatie op duurzame basis zal versnellen. De arbeidsmarkt versoepelt, zoals onder meer blijkt uit de afkoelende loongroei. Belangrijke indicatoren zoals de huurprijzen en prijzen van tweedehandsauto’s wijzen duidelijk neerwaarts, en deze leveren normaal een grote bijdrage aan een stijging van de inflatie. Deze indicatoren weerspiegelen misschien een hardnekkige inflatie voor langere tijd, maar geen versnelling.”