Small will be beautiful

Door Frédéric LEJOINT

Europese small- en mid-caps worden nu door veel specialisten genoemd als een van de activaklassen om de komende maanden in te beleggen. Ze komen uit een moeilijke periode voor de aandelenmarkt. Tijdens het boekjaar 2023 genereerden de fondsen in onze tabel een gemiddeld rendement van ongeveer 11%, ruim onder de prestaties van de belangrijkste beursindices.

Rentestijging

De belangrijkste reden hiervoor is de stijging van de rente sinds 2021, die een grote impact heeft gehad op de waarderingen van groeiaandelen. De stijging van de obligatierente maakte het ook moeilijker voor kleine en middelgrote bedrijven om financiering te krijgen, vooral voor die bedrijven die van de lage rente hadden geprofiteerd om tegen zeer gunstige voorwaarden schulden aan te gaan.

Daarnaast werkte de verslechtering van de economische omstandigheden in Europa ook in het nadeel van dit segment, dat traditioneel veel meer is blootgesteld aan de binnenlandse economie dan grote exportvoorraden. Tot slotwijst Stéphanie Bobtcheff (beheerder van het Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe fonds) erop dat "de waardering van de beleggingsklasse ook erg hoog is op een moment dat de obligatierente begint te stijgen".

Lage koersen

Na een interessante opleving eind vorig jaar stonden fondsen belegd in small- en mid-caps begin 2024 weer in de startblokken, vooral door een langzame daling van de obligatierente. De korting op large caps heeft nu een niveau bereikt dat niet meer is gezien sinds de grote financiële crisis, ook al hebben deze aandelen de afgelopen twee jaar een aanhoudende winstgroei laten zien.

Hoewel Augustin Lecoq (beheerder van het Mandarine Europe Microcap fonds) toegeeft dat sommige snelgroeiende, verliesgevende bedrijven hun bedrijfsmodel hebben verschoven naar "minder groei en hogere winstgevendheid", verklaart de beheerder de slechte prestaties van het universum voornamelijk als gevolg van "het gebrek aan interesse van beleggers in minder liquide aandelen in het algemeen" en, als gevolg daarvan, "een compressie van de waarderingsmultiples".

Pascal Riégis (beheerder van het ODDO BHF Avenir Europe fonds) wijst erop dat "de relatieve devaluatie van Europese small- en midcaps aanzienlijk is, waarbij de waarderingspremie ten opzichte van large caps (die ze traditioneel genoten vanwege hun snellere groei) nu vrijwel is verdwenen".

Terug naar normaal

Studies hebben aangetoond dat, over een lange periode, small- en mid-caps het beter doen op de aandelenmarkt, vooral omdat ze sneller groeien dan grotere bedrijven. Nu de negatieve wind op de rentetarieven afneemt en de Europese Centrale Bank goed op weg is om de kosten van geld te verlagen tijdens haar vergadering in juni, zouden kleine en middelgrote kapitalisaties geleidelijk weer een premie moeten krijgen ten opzichte van de rest van de markt.

Een duidelijk teken is de sterke trend in de afgelopen maanden om kleine en middelgrote bedrijven van de beurs te halen, hetzij door hun families, door overnames of door private equity bedrijven. "In het huidige klimaat zullen deze marktuittredingen waarschijnlijk doorgaan als de waarderingen zo laag blijven", zegt Don Fitzgerald (beheerder van het DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe fonds).

Selectiviteit

Voor alle beschikbare small- en midcapfondsen moet men echter selectief zijn. Terwijl fondsen met blootstelling aan een duidelijk geïdentificeerde sector of aan largecaps vaak een relatief vergelijkbare samenstelling hebben, is dit verre van het geval voor fondsen die beleggen in smalls & midcaps. Het Mandarine Europe Microcap fonds is uitsluitend blootgesteld aan de kleinste kapitalisaties, microcaps, met een zeer groot aantal posities (meer dan 200) om het risico verbonden aan een individueel effect te beperken. Andere strategieën kiezen voor een meer mid-cap benadering en staan zichzelf zelfs toe om een paar large caps in de portefeuille te houden.

Evenzo zullen managers over het algemeen de voorkeur geven aan kleinere lokale bedrijven, die ze vaak directer kennen. Franse bedrijven voeren de lijst aan voor geografische blootstelling in fondsen die worden beheerd door DNCA Finance, Rothschild & Co Asset Management, Oddo BHF Asset Management en Financière de l'Echiquier. Op dezelfde manier heeft Rik D'Hoest (beheerder van het Nagelmackers - Equity Small & Mid Cap Fund) bijna 40% blootstelling aan Belgische bedrijven, met groepen zoals DEME, KBC Ancora, Ackermans & van Haaren D'Ieteren en Melexis onder de top 10 participaties van het fonds.

Groei of value

In dezelfde geest kiezen sommige beheerders voor een meer op waarde gebaseerde benadering, met relatief hoge rendementen en koers-winstverhoudingen die aanzienlijk lager zullen zijn dan die van beheerders met een grotere blootstelling aan groeiaandelen. Pascal Riégis (Oddo BHF Asset Management) wijst erop dat zijn benadering is gebaseerd op" op individuele analyse van bedrijven die het potentieel hebben om wereldleider te worden in hun vakgebied en zich dus door economische cycli heen te ontwikkelen en hun eigen groei te financieren".

Op de lange termijn is het echter het fonds dat wordt beheerd door Don Fitzgerald bij DNCA Finance dat als enige een vijfsterrenrating van Morningstar heeft gekregen, met een rendement op jaarbasis van meer dan 11% over de afgelopen vijf jaar en een lagere volatiliteit dan al zijn concurrenten. DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe hanteert een waardebenadering, met een blootstelling aan industrie, consumptiegoederen en de energiesector.