Europese Verkiezingen 2024: Impact op de Markt en Beleggers

Auteur: Nathan Civile, Head of Representative Office Nederland, Freedom Finance Europe

Een nieuw politiek landschap tekent zich af in Europa, terwijl het continent zich voorbereidt op een golf van verkiezingen die de koers van de regio in de komende jaren zullen bepalen. Van de cruciale parlementsverkiezingen in Duitsland tot de opkomende stem van de jongere generaties in Frankrijk en Spanje, de politieke sfeer in Europa staat op het punt om te verschuiven.

Pro-EU meerderheid:

Met de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in Nederland, in het vooruitzicht op 6 juni, rijst de vraag: wat zou een "pro-EU" meerderheid betekenen voor de markt en Europese investeerders bij een aanzienlijke versterking van rechts? Het voorspellen van de impact is complex en hangt af van diverse factoren die verder gaan dan slechts de tweedeling tussen "pro-EU" en "rechts".

Stel je voor: in Europa lijkt een groeiende pro-EU meerderheid in het EP op handen te zijn. Dit duidt op hernieuwde toewijding aan diepere economische en politieke integratie. Voor beleggers betekent dit mogelijk een verbeterde houding ten opzichte van Europese activa. De stabiliteit die dit uitstraalt zou investeerders kunnen aantrekken die op zoek zijn naar een veilige haven, waardoor onze Euro sterker wordt.

Met een pro-EU meerderheid krijgen sectoren die direct verbonden zijn met de interne markt, zoals financiële instellingen en consumentengoederen, een hogere waardering. Dit komt door het vooruitzicht van een betere economische en politieke integratie. Daarnaast zou de volatiliteit op de markten kunnen afnemen door meer consensus en voorspelbaarheid in beleidsbeslissingen.

Bovendien leggen pro-EU partijen de focus op groene en digitale technologieën. Dit leidt tot meer investeringen in sectoren zoals hernieuwbare energie en technologie, wat gunstig is voor deze groeiende markten.

De rechterflank versterken:

Aan de andere kant van het spectrum zien we een aanzienlijke versterking van rechts. Euroscepsis en onzekerheid nemen toe. Deze sceptische houding ten opzichte van de EU is een groeiend fenomeen in alle lidstaten van de Europese Unie. Nederland stond lange tijd bekend als een van de grootste voorstanders van Europese samenwerking binnen de Europese Unie. Met de winst van een rechts-populistische partij tijdens de tweedekamerverkiezingen in 2023 sluit Nederland aan bij een Europese rechts-populistische trend. De aanwezigheid van rechtse krachten leidt tot bezorgdheid over mogelijke fragmentatie binnen de EU. Dit zou volatiliteit kunnen aanwakkeren, wat wellicht welkom is voor handelaren, en tegelijkertijd angstige gevoelens oproept bij risicoaverse investeerders. Dat laatste heeft mogelijk een verzwakking van de Euro en Europese aandelen tot gevolg. Voor sectoren die afhankelijk zijn van internationale handel en integratie is dit geen gunstige ontwikkeling. Denk aan industrieën die sterk leunen op een soepele samenwerking binnen de EU.

Daarnaast kunnen politieke conflicten tussen nationale regeringen en het Europees Parlement de voortgang van wetgeving vertragen, wat het vertrouwen van investeerders verder ondermijnt. Het is echter belangrijk om in gedachten te houden dat zowel "pro-EU" als "rechts" een breed scala aan partijen omvat met verschillende standpunten. De werkelijke impact hangt af van de samenstelling en kracht van specifieke facties binnen elk kamp.

De marktprestaties worden niet alleen beïnvloed door de verkiezingen voor het EP, maar ook door externe factoren zoals wereldwijde economische omstandigheden en het beleid van centrale banken.

Diversificatie is essentieel

Voor Europese beleggers is diversificatie van cruciaal belang. Ongeacht de verkiezingsuitslag moeten beleggers een gespreide portefeuille aanhouden over regio's, sectoren en beleggingscategorieën om het risico te beperken.

Uiteindelijk blijft het voorspellen van de toekomst een uitdagende taak. De daadwerkelijke impact van de verkiezingen voor het Europees Parlement op de markt en beleggers moeten we bezien. Wat vaststaat, is dat beleggers alert moeten blijven op ontwikkelingen en hun beslissingen moeten baseren op een grondige analyse van de situatie, ongeacht welke politieke koers Europa zal varen na deze verkiezingen.

Disclaimer: Beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. De prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.