Janus Henderson ziet bij halfjaarlijkse vooruitblik dat beleggingskansen in aandelen verbreden

Hoewel Amerikaanse megacap-techbedrijven de toon blijven zetten op de wereldwijde aandelenmarkten, beginnen andere delen van de markt te profiteren van innovatie, beleidshervormingen en relatief aantrekkelijke waarderingen.

Eind vorig jaar voorspelden de markten verschillende renteverlagingen medio 2024 in afwachting van afkoelende inflatie en een vertragende arbeidsmarkt. Janus Henderson stond daar iets sceptischer tegenover en meende dat een veerkrachtige Amerikaanse consument en winstgroei aandelen konden ondersteunen. Het blijkt dat de markten de verwachtingen van Janus Henderson hebben overtroffen. Zozeer zelfs dat men zich afvraagt waar aandelen vanaf nu naartoe kunnen gaan.

AI blijft zich ontwikkelen

Net als in 2023 is kunstmatige intelligentie (AI) een van de grootste marktverhalen in 2024. Dit jaar begint de sector zich echter te ontwikkelen. Slechts vijf van de “Magnificent 7” megacap-techbedrijven die vorig jaar de stratosfeer in schoten, hebben ook in 2024 winst geboekt. Intussen beginnen andere aandelen ook de rugwind van AI te voelen.

Sinds oktober 2023 zijn de koersen van nutsbedrijven bijvoorbeeld sterk gestegen. Een mogelijke reden hiervoor is een groeiende onderkenning van hoeveel energie er voor AI nodig is. De datacenters die generatieve AI-programma's trainen en hosten nemen in 2030 naar schatting 8% van het elektriciteitsverbruik in de VS voor hun rekening, tegenover 3% in 2022. Dit leidt naar verwachting tot aanzienlijke investeringen in de energie-infrastructuur, wat het groeipotentieel van nutsbedrijven op de lange termijn zal stimuleren.

Afbeelding 1: Datacenters zullen naar verwachting de vraag naar elektriciteit in de VS stimuleren. Samenstelling van de Amerikaanse vraag naar elektriciteit - samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR), 2022-2030

Datacentra vraag electriciteit

Bron: Goldman Sachs Global Investment Research, EIA. Vanaf 28 april 2024.

Janus Henderson denkt dat megacap-techbedrijven die blijven investeren en innoveren in AI, meer omzet en vrije kasstroomgroei tegemoet kunnen zien. De vijf toonaangevende bedrijven in de Mag 7 werken snel aan het uitbreiden van hun concurrentiepositie: tijdens de eerste paar maanden van 2024 kondigden zij voor dat jaar samen ongeveer $ 200 miljard aan AI-investeringen aan. Dat, samen met mogelijke renteverlagingen – die de discontovoet van toekomstige winsten kunnen verlagen – kan deze aandelen positioneren voor meer koerswinst.

Tegelijkertijd denkt Janus Henderson dat de waarde van afgeleide AI-bedrijven zal beginnen te stijgen. Dat omvat het hele ecosysteem van halfgeleiders (van makers van geavanceerde chips tot producenten van halfgeleiderapparatuur), bedrijven die duurzame waterbeheersystemen voor datacenters bieden, leveranciers van energie- en elektrische componenten; de lijst gaat maar door. Deze bedrijven halen misschien niet dezelfde krantenkoppen als de megacaps, maar de impact van AI op hun winst hoeft niet minder betekenisvol te zijn.

Grotere waarderingsverschillen

De voortdurende outperformance van Amerikaanse technologieaandelen heeft een wereldwijde kloof in aandelenwaarderingen vergroot. In feite hebben Amerikaanse aandelen het grootste deel van de afgelopen 16 jaar de ontwikkelde markten aangevoerd, een van de langste periodes in decennia. Als gevolg hiervan, terwijl Amerikaanse aandelen doorgaans een koers-winstverhouding hebben die boven die van andere ontwikkelde markten ligt, is de premie nu hoger dan het gemiddelde (Afbeelding 2).

Afbeelding 2: Amerikaanse aandelen worden verhandeld tegen een ongewoon hoge premie ten opzichte van andere ontwikkelde markten. Relatieve koers-winstverhouding van de S&P 500 Index ten opzichte van de MSCI EAFE Index

Koerswinstverhoudingen amerika em aandelen

Bron: Bloomberg. Gegevens van 30 mei 2014 tot 31 mei 2024.

Niet-Amerikaanse markten

Bemoedigend is echter dat de fundamentele factoren in andere niet-Amerikaanse markten positiever worden. In gebieden waar waardering en fundamentele factoren samenkomen, denken we dat er potentieel is voor aandelen om consistenter hoger te koersen.

In bijvoorbeeld het VK en de Europese Unie groeide het bruto binnenlands product in het eerste kwartaal van 2024 sneller dan verwacht. Ook de inflatie daalde, waardoor Zwitserland in maart begon met renteverlagingen en Zweden in mei. En de winstgroei verbeterde, waarbij meer bedrijven dan gemiddeld de verwachtingen van analisten overtroffen.

Tot nu toe hebben de Europese indices dan ook grotendeels de Amerikaanse gevolgd (Afbeelding 3) en er zijn redenen om aan te nemen dat het positieve momentum aanhoudt: ongeveer 18 maanden van voorraadafbouw in de verwerkende industrie loopt ten einde, en zowel de Bank of England als de Europese Centrale Bank hebben aangegeven dat ze de rente in 2024 minstens één keer verlagen. Europa heeft ook zijn eigen megacaps in de gezondheidszorg, halfgeleidersector en detailhandel. En een stijging van de militaire uitgaven met 62% ten opzichte van tien jaar geleden doet de orderportefeuilles van Europese defensiebedrijven opzwellen.

Afbeelding 3: Tot nu toe hebben Europese aandelen dit jaar grotendeels gelijke tred gehouden met Amerikaanse aandelen.

Aandelen amerika

Bron: Bloomberg, gegevens van 29 december 2023 tot 31 mei 2024.

Kansen buiten de Mag 7

In de VS blijven zorgen bestaan over te hoge waarderingen, maar Janus Henderson ziet ook reden om positief te zijn. Terwijl de naar marktkapitalisatie gewogen S&P 500 een verwachte koers-winstverhouding heeft van 21, is de verwachte koers-winstverhouding van de gelijkgewogen versie van de index een – vooral gezien de huidige rente – meer redelijke 16,. Het verschil weerspiegelt hoeveel big tech weegt in de index.

Voor de rest van de S&P 500 daalde de winstgroei gemiddeld in het eerste kwartaal, wat hielp om de waarderingen te beperken. Desondanks gaan de consensusvoorspellingen ervan uit dat de winsten de rest van het jaar weer versnellen, wat zal resulteren in winstgroei voor het kalenderjaar 2024. Janus Henderson is dezelfde mening toegedaan, maar wijst ook op de onzekerheid rond consumentenbestedingen, geopolitieke spanningen, en de timing van en het aantal mogelijke renteverlagingen. Daarom meent Janus Henderson dat beleggers zich moeten richten op bedrijven van hoge kwaliteit waarvan de groei niet afhankelijk is van de economische cyclus, die een sterke vrije kasstroom kunnen genereren en die een redelijk schuldniveau hebben.

Geneesmiddelenrecord

Volgens Janus Henderson is de gezondheidszorg een sector is die veel van deze kenmerken biedt en tevens bol staat van de innovatie. Vorig jaar keurde de Food and Drug Administration een recordaantal van 73 nieuwe geneesmiddelen goed. Deze geneesmiddelen beginnen nu aan wat waarschijnlijk een 10-jarige inkomstencyclus zal zijn, inclusief in nieuwe eindmarkten met een verkooppotentieel van meerdere miljarden dollars. Onlangs goedgekeurde geneesmiddelen voor diabetes en gewichtsverlies, bijvoorbeeld, genereren nu al meer dan $ 30 miljard aan inkomsten op jaarbasis en zullen naar verwachting tegen het einde van het decennium een omzet van ongeveer $ 100 miljard bereiken.

Focus op fundamentals

Kortom, hoewel de eerste helft van 2024 in veel opzichten verrassend was, denkt Janus Henderson dat het heeft geholpen om kansen rond waardering en fundamentals te benadrukken. Beide kunnen de komende zes maanden nog scherper in beeld komen als beleggers rekening houden met de aanhoudende inflatiemaatregelen, beleidsmaatregelen van centrale banken, geopolitieke spanningen en onzekerheid rond de Amerikaanse verkiezingen.

Al met al is Janus Henderson positief over de vooruitzichten voor aandelen. Het potentieel voor aandeelhouderswaarde is in een aantal regio’s van de wereldwijde markt aantrekkelijker geworden.