Stijgende vraag naar grondstoffen: Meer dan een miljard Amerikaanse dollar in de VanEck Global Mining ETF

Sinds de VanEck Global Mining UCITS ETF van vermogensbeheerder VanEck pas in juli 2023 de grens van 500 miljoen Amerikaanse dollar bereikte, heeft de ETF in minder dan een jaar zijn belegd vermogen verdubbeld naar 1 miljard Amerikaanse dollar. De ETF is de eerste en momenteel de enige in Europa die gediversifieerde toegang biedt tot metaal- en mijnbouwbedrijven uit ontwikkelde en opkomende landen die aan de groeiende wereldwijde vraag naar grondstoffen voldoen en de grondstoffen voor duurzame technologieën leveren.

"Mijnbouwbedrijven spelen een belangrijke rol in de energietransitie en in het beleggen in de groene economie," zegt Martijn Rozemuller, CEO bij VanEck Europe. "Zij leveren de grondstoffen die nodig zijn om de wereldwijde doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te halen." De vraag naar duurzame technologieën zoals windturbines, zonnecellen en elektrische voertuigen neemt toe, en daarmee ook de vraag naar grondstoffen zoals koper, aluminium, nikkel, lithium en staal.

Veel mijnbouwbedrijven worden momenteel verhandeld tegen aantrekkelijke waarderingen en hebben vaak uitstekende balanswaarden dankzij stabiele dividenden en lage schuldniveaus. Met stijgende grondstofprijzen hebben zij het potentieel om te profiteren, zelfs als de inflatie aanhoudt. Historisch gezien hebben mijnbouwbedrijven het bijzonder goed gedaan wanneer de inflatie tussen 2 en 6 procent was.

Opmerking: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten.

Met de VanEck Global Mining UCITS ETF kunnen beleggers breed gediversifieerd beleggen in momenteel meer dan 120 van 's werelds grootste mijnbouwbedrijven. Hiertoe volgt de fysiek replicerende ETF de S&P Global Mining Reduced Coal Index. Deze index bestaat uit bedrijven uit ontwikkelde en opkomende markten, die zich voornamelijk bezighouden met de winning van metalen en mineralen. De herbeleggende ETF wordt elk kwartaal herwogen en de lopende kosten (TER) zijn 0,50 procent per jaar. Opmerking: De ETF voldoet niet aan milieu- of sociale criteria in de zin van de SFDR en heeft duurzame beleggingen niet als beleggingsdoelstelling.

Vaneck global mining