Invesco: Beleggers onderschatten unieke mogelijkheden Japan

Beleggers onderschatten de kansen die de Japanse economie biedt, nu structurele hervormingen en de verbetering van corporate governance hun vruchten lijken af te werpen. Zij leggen nog steeds te veel nadruk op de economische problemen in Japan, terwijl economieën elders ter wereld met dezelfde problemen kampen, betoogt Daiji Ozawa, Managing Director en Chief Investment Officer bij vermogensbeheerder Invesco .

Veel beleggers hebben het land de afgelopen 20 jaar de rug toegekeerd, schrijft Ozawa. Ondanks deze uittocht, pakt Japan achter de schermen wel degelijk structureel de problemen aan waarmee het land al jaren kampt: een vergrijzende samenleving, gebrek aan corporate governance en achterblijvend rendement op eigen vermogen in vergelijking met andere landen.

Ozawa zet uiteen dat de beroepsbevolking krimpt, maar dat het aantal werkenden tegelijkertijd toeneemt. Recent herstel van bedrijfsactiviteiten en economische groei leiden tot een terugkeer van vrouwelijke werknemers naar de markt en een verhoging van de pensioenleeftijd. Bovendien verkeert Japan als geheel – in tegenstelling tot de overheid die kampt met een zware schuldenlast – in financieel goede vorm door aanmerkelijke besparingen in de particuliere sector. De vraag is wanneer en hoe bedrijven en huishoudens het opgepotte geld gaan uitgeven en zo de economie aanjagen. Een mogelijk einde aan de jarenlange deflatie gaat daar zeker bij helpen.

De Japanse Stewardship Code zorgt voor een grotere verantwoordelijkheid voor institutionele beleggers, de Corporate Governance Code schrijft voor dat Japanse bedrijven zich hard maken voor duurzame groei en de verhoging van de waarde van bedrijven op de middellange tot lange termijn. Betrokkenheid bij het management is langzaam gemeengoed aan het worden.

Bedrijfsmatig heeft 88% van de beursgenoteerde bedrijven nu minimaal twee onafhankelijke bestuursleden. Een grote stap vooruit, omdat dat percentage in 2010 nog op 13% lag. Misschien wel de meest opvallende prestatie is de stijging van de Japanse return on equity, het rendement op eigen vermogen, dat eindelijk een niveau van 10% heeft gehaald.

Japan pakt problemen aan waarmee andere landen ook kampen, vat Ozawa samen. Het loopt voorop in de aanpak van uitdagingen als vergrijzing (door automatisering) en het stimuleren van innovatie bij Japanse bedrijven om koplopers in hun markt te worden. Gezien de huidige kortingen op Japanse aandelen, bieden de stappen die worden genomen om structurele uitdagingen aan te gaan en zich aan te passen aan conjuncturele tegenwind - waaronder een sterkere yen - een unieke toegangsmogelijkheid die veel beleggers onderschatten.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.