Schroders stelt EU groei neerwaarts bij

Azadzanganaschroders
Azad Zangana

De economie van de eurozone heeft een plotselinge en vooral onverwachte vertraging doorgemaakt, waardoor de duurzaamheid van het herstel in twijfel werd getrokken. Slecht weer was waarschijnlijk vooral de oorzaak, maar het uitblijven van herstel van de belangrijkste activiteitsindicatoren baart steeds meer zorgen, stelt Azad Zangana, Europees econoom van Schroders in de nieuwste Economic and Strategy Viewpoint.

Waarom vertraagde de economische groei in de eurozone in Q1?

Uit het voorlopige BBP -verslag van Eurostat blijkt dat de eurozone in het eerste kwartaal van 2018 met 0,4% op kwartaalbasis is gegroeid. Dit is een duidelijke vertraging ten opzichte van de naar boven bijgestelde raming voor het vierde kwartaal 2017 van 0,7%. Het lijkt erop dat tijdelijke factoren zoals vervoerstakingen, de timing van Pasen en koud weer de oorzaak zijn geweest van de vertraging. Met name de ongewoon hevige sneeuwstormen van eind februari en begin maart zullen zeer waarschijnlijk een rol hebben gespeeld bij de groeivertraging.

Noordelijke lidstaten zoals Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk zagen de groei van het BBP aanzienlijk teruglopen. De zuidelijke lidstaten kenden een beter kwartaal, waarbij Spanje en Italië geen groeivertraging rapporteerden. Cijfers uit zowel Duitsland als Frankrijk meldden een aanzienlijke daling van de exportprestaties in vergelijking met recente kwartalen.

Wat bemoedigend is, is een verbeterde binnenlandse vraag. In Duitsland groeiden zowel de gezinsconsumptie als de investeringen het snelst sinds het tweede kwartaal van 2017. De enige zwakke vraag was die van de overheid, die merkwaardig genoeg pas voor de tweede keer in vijf jaar is gekrompen. Het is onwaarschijnlijk dat deze trend zal aanhouden. Ook in Frankrijk verbeterde de binnenlandse vraag, maar niet in dezelfde mate als in Duitsland. Gezien de algemene aanhoudende verbetering van de financiën van de huishoudens door de dalende werkloosheid en de stijgende loonstijging, zal de binnenlandse vraag zich op korte termijn waarschijnlijk blijven herstellen.

Zal de eurozone zich in Q2 herstellen?

Als tijdelijke factoren zoals het weer de oorzaak zijn van de vertraging in het eerste kwartaal, dan zullen de indicatoren zich snel herstellen. Tot nu toe hebben twee van de favoriete indicatoren van Schroders echter een gemengd signaal gegeven. De eerste indicator, de bekende Markit inkoopmanagers-index (PMI), daalde van 58,8 in januari tot 55,2 in maart. Het is veelbetekenend dat de indicator daalde tot 55,1 in april, toen de weersomstandigheden weer waren genormaliseerd, en tot 54,1 in mei op basis van de laatste voorlopige schatting. Dit wijst op een ernstiger vertraging als gevolg van fundamentelere factoren. Intussen kende de andere indicator, het vertrouwensonderzoek van de Nationale Bank van België (BNB), wel een heropleving van de activiteit in april, maar viel de uitkomst in mei terug tot net boven het niveau van maart.

Eurozone prognose: neerwaartse bijstelling groei, maar groei blijft sterk

Wat de prognose voor de eurozone betreft, heeft Schroders de BBP -groei voor 2018 teruggeschroefd van 2,6 procent naar 2,4 procent. Dit is de eerste neerwaartse bijstelling sinds eind 2016. De matige start van het jaar is de belangrijkste oorzaak van deze bijstelling, hoewel Schroders ook de groei in de tweede helft van dit jaar afgeremd ziet door het te verwachten negatieve effect van de recente stijging van de olieprijzen.

Hogere olieprijzen en een aanzienlijk lagere USD/EUR-aanname hebben geleid tot een opwaartse bijstelling van de inflatieprognose. De inflatie in de eurozone zal nu naar verwachting stijgen van 1,5% in 2017 tot 1,6% in 2018, in vergelijking met onze vorige prognose van een daling tot 1,2%. De vooruitzichten voor 2019 zijn weinig veranderd, hoewel Schroders de groei licht neerwaarts heeft bijgesteld (2,2% naar 2,1%) wegens de toenemende onzekerheid ten aanzien van de wereldhandel. Verwacht wordt dat de groei gematigd zal blijven, maar nog altijd boven 1-1,5%-niveau blijft, de prognose van Schroders van de trendmatige of potentiële groei. Dit betekent dat de werkloosheid in de eurozone verder zou kunnen dalen, waardoor de loonstijging en de binnenlandse inflatie zouden kunnen toenemen.

De inflatie zou in de loop van 2019 kunnen dalen naarmate het effect van de gestegen olieprijs in de statistieken verdwijnt. Aangezien de inflatie in de eurozone in het algemeen wat langer blijft hangen vergeleken met andere regio’s, is de inflatieprognose van Schroders voor heel 2019 beperkt met een kleine daling tot 1,5 procent.

Wat het monetair beleid betreft, heeft de ECB haar taal tijdens haar laatste vergadering niet gewijzigd en heeft zij tijdelijke factoren als de meest waarschijnlijke oorzaak van de recente vertraging genoemd. Schroders houdt vast aan haar eerdere verwachting dat QE in september beëindigd zal en dat de rentetarieven spoedig daarna in Q1 2019 stijgen. Indien maandelijkse officiële gegevens, zoals industriële productie en detailhandelsverkopen, in Q2 echter niet verbeteren, bestaat het risico dat de ECB besluit QE iets verder te verlengen na september, mogelijk tot het einde van het jaar, en mogelijk met een afname van de maandelijkse aankopen. Dit zou hoogstwaarschijnlijk ook de verhoging van de rentetarieven uitstellen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
redactie@analist.nl

Copyright Analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any Newsntent provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.