Economische en politieke factoren hebben grote invloed op de Europese markten

Economische en politieke factoren hebben een grote invloed op de Europese markten. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo zijn de Europese winsten cyclischer dan die in de Verenigde Staten. Dit komt door de meer cyclische samenstelling van de Europese aandelenmarkt en het ontbreken van een grote, structureel groeiende technologiesector. Bovendien is de nominale groei in de eurozone lager dan in de VS, waardoor er een kleinere buffer is om negatieve ontwikkelingen op te vangen, zoals handelstarieven of een groeivertraging in de rest van de wereld.

Patrickmoonen
Patrick Moonen
Politieke factoren beïnvloeden en creëren de voorwaarden voor groei. Een toename van de politieke onzekerheid heeft gevolgen voor de risicoaversie. De lokale politiek kan effect hebben op de Europese politiek (zoals blijkt uit de recente gebeurtenissen in Italië), hoewel de gevoeligheid ervan lijkt te zijn afgenomen dankzij het betere economische klimaat dat we momenteel in Europa zien.

De beste vooruitzichten in Europa doen zich voor op een aantal gebieden. Gezien de toename van de handelsrisico’s enerzijds en de goede binnenlandse groeiverwachtingen anderzijds, steken binnenlands gerichte sectoren en markten er bovenuit. In dit opzicht lijkt de Franse aandelenmarkt beter gepositioneerd dan de Duitse. Wij denken ook dat naarmate de Europese Centrale Bank vordert op zijn weg van monetaire normalisering, de groei aanhoudt en de politieke stabiliteit toeneemt, de rentes op obligaties van kernlanden in de eurozone geleidelijk zullen stijgen. Dit zal de Europese banksector normaliter ondersteunen.

De vraag is nu hoe de algemene verwachtingen voor Europese aandelen eruit zien. Zelf zijn we momenteel voorzichtig met Europese aandelen en geven we de voorkeur aan Amerikaanse aandelen. Dit hangt samen met de betere relatieve vooruitzichten voor de Amerikaanse markt. De Amerikaanse winstgroei voor dit en volgend jaar is superieur, de economische groei in de VS is sterker en de escalatie van de negatieve handelsretoriek doet Europa meer pijn dan Amerika. Wil de trend voor Europese aandelen positiever worden, dan kunnen verschillende potentiële katalysatoren daarbij een rol spelen. De eerste is een constructief resultaat van de Italiaanse begrotingsbesprekingen aan het eind van deze maand.

Omdat er naar onze mening al veel negatief nieuws is ingeprijsd, kan een positief resultaat zorgen voor een belangrijke opleving van Italiaanse beleggingen en (een deel van) de politieke onzekerheid wegnemen. De tweede zou een verschuiving in de sectorperformance zijn, waarbij de financiële sector het voortouw zou nemen. Om dit mogelijk te maken is er een aanhoudende en geleidelijke stijging van de obligatierentes nodig en een afname van de angst voor besmetting in de sector komend vanuit de opkomende markten.

De derde katalysator zou een versnelling van de wereldwijde groei kunnen zijn, gezien het meer cyclische karakter van de Europese winsten. Een vierde katalysator zou een sterkere USD zijn, aangezien dit een positief effect heeft op het winstmomentum, op voorwaarde dat de stijging van de USD dan niet wordt veroorzaakt door toenemende wereldwijde risicoaversie of verder oplopende handelsspanningen. De vijfde is de mogelijkheid dat beleggers in de aanloop naar de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen, die historisch gezien vaak tot volatiliteit leiden, een deel van hun portefeuille diversifiëren naar niet-Amerikaanse beleggingen.