Amundi: Eurozone minst favoriet onder ETF-beleggers

In augustus is er netto voor ruim €31 miljard ingestroomd op de wereldwijde ETF -markt. Aandelen waren dominant met een instroom van meer dan €16 miljard, ETF ’s gericht op vastrentende waarden lieten een plus van €13 miljard zien.

Dat blijkt uit de maandelijkse inventarisatie van Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi. Wereldwijd lieten aandelen- ETF ’s gericht op de eurozone een netto uitstroom zien van meer dan €400 miljoen; Noord-Amerika was wederom de favoriete bestemming met een instroom van meer dan €5 miljard.

De instroom op de Europese ETF -markt bleef in augustus beperkt tot €2,4 miljard, vooral omdat de netto-aankopen van obligatie- ETF ’s in deze regio terugviel tot netto €194 miljoen, vergeleken met €2,6 miljard in juli. Europese beleggers lieten een duidelijke voorkeur zien voor floating rate notes en inflation-linked bonds.

Sinds begin 2018 is er netto meer dan €263 miljard richting de ETF -markt gestroomd. Aandelen- ETF ’s waren dominant met een plus van bijna €177 miljard. Daarbinnen was de eurozone de grote verliezer met een min van bijna €12 miljard, ETF ’s die beleggen in Noord-Amerikaanse aandelen lieten tot en met augustus een toestroom van €72 miljard zien.