Schroders’ Keith Wade: Handelsconflict VS-China intensiveert

De VS heeft nieuwe tarieven aangekondigd op importgoederen uit China met een gezamenlijke waarde van 200 miljard dollar, onder verwijzing naar aanhoudende bezorgdheid over de diefstal van technologie en de gedwongen overdracht van intellectueel eigendom. De tarieven worden volgende week van kracht en zijn aanvankelijk vastgesteld op 10%, oplopend tot 25% vanaf 1 januari volgend jaar.
Keithwadeschroders
Keith Wade
China heeft inmiddels vergeldingsmaatregelen genomen met importheffingen op nog eens 60 miljard dollar aan invoer uit de VS. Het Witte Huis heeft gewaarschuwd dat Chinese vergeldingsmaatregelen zullen leiden tot importtarieven op nog eens 267 miljard dollar aan invoer uit China. Naarmate het handelsconflict escaleert, ziet Keith Wade, hoofdeconoom van Schroders geen tekenen dat beide partijen hun ruzie bijleggen.

Einde handelsconflict nog niet in zicht

Schroders gaat er al enige tijd vanuit dat uiteindelijk tarieven op alle goederen die tussen China en de VS worden verhandeld, worden geheven. De rode lijnen aan beide zijden zijn te ideologisch en te diepgeworteld om veel speelruimte te bieden. China ziet zijn handelsbeleid als een essentieel onderdeel van de groeistrategie die de Chinese economie in staat stelt de middeninkomensval te voorkomen, in overeenstemming met zijn ‘Made in China 2025’-beleid. Ondertussen is president Trump aan de macht gekomen met zijn ‘America first’-belofte en hij heeft een team samengesteld dat gelooft dat China een van de hoofdoorzaken is van de achteruitgang van delen van de Amerikaanse economie.

Tegen deze achtergrond is een chronisch geschil in de maak dat veel verder gaat dan de tussentijdse Amerikaanse congresverkiezingen in november. Hoewel China minder mogelijkheden heeft om zich aan te passen aan de omvang van de goederen die onder de Amerikaanse tarieven vallen, heeft het land wel voldoende mogelijkheden om niet-tarifaire belemmeringen in te stellen en het Amerikaanse bedrijven die in China actief zijn behoorlijk lastig te maken. Kijk bijvoorbeeld naar de ervaring van Zuid-Koreaanse bedrijven in de nasleep van het raketafweergeschil vorig jaar.

Macro-impact handelsconflict

Wat de macro-impact betreft, zullen de meest recente tarieven de Chinese exportgroei naar de VS vertragen. De omvang van de impact zal afhangen van de prijsgevoeligheid van de betrokken goederen en of er alternatieve bevoorradingsbronnen kunnen worden gevonden. Schommelingen in de wisselkoers kunnen ook de tarieven compenseren, hoewel Wade niet verwacht dat China de renminbi zal devalueren.

Uit modelsimulaties blijkt dat de Chinese exportgroei 2-5% zwakker zal zijn. De wereldwijde groei zal ook zwakker zijn naarmate de internationale handel vertraagt. Deze effecten zullen echter pas na verloop van tijd zichtbaar worden en in de nabije toekomst krijgt de Chinese export misschien zelfs een stimulans, aangezien Amerikaanse bedrijven de import versnellen voordat de volgende tariefronde zich aandient. Dit bemoeilijkt het bepalen van de impact en zal ongetwijfeld de wens van Trump om een kleiner bilateraal tekort te creëren, frustreren. Uiteindelijk zal het effect stagflatoir blijken, aangezien de tarieven de handel vertragen en de onzekerheid op de kapitaalinvesteringen blijft drukken, terwijl de duurdere import de inflatie nog verder opdrijven.