Meer kapitaalverwerving heeft geleid tot lagere rendementen in private equity

De populariteit van beleggen in private equity is enorm gestegen. In 2017 nam de kapitaalverwerving voor private equity beleggingen met maar liefst 40% toe. Beleggers zoeken lagere volatiliteit, hogere rendementen en diversificatie ten opzichte van de traditionele beleggingscategorieën. Maar die populariteit heeft ook een keerzijde zodra meer geld op zoek is naar te weinig beleggingsmogelijkheden, schrijven Duncan Lamont, hoofd research van Schroders en Dr. Nils Rode, CIO van Schroder Adveq Investment. Waar zijn nog kansen te vinden in deze overcrowded en populaire beleggingsmarkt?

Relatie kapitaalinstroom en rendement

Kapitaalverwerving en toekomstige prestaties van private equity fondsen zijn nauw met elkaar verbonden. Meer geld dat is opgehaald, maar nog niet is belegd, leidt tot meer concurrentie tussen beleggingsmogelijkheden, hogere prijzen en dientengevolge lagere rendementen. Maar het omgekeerde geldt ook. Minder instroom van nieuw kapitaal in private equity zijn vaak de voorbode van betere prestaties in de toekomst.

Afbeelding 1: Meer kapitaalverwerving heeft geleid tot lagere rendementen

Privatequitybeleggen

Lamont en Rode beseffen dat bij rendement meer factoren een rol spelen, maar er is een opvallend consistente relatie tussen kapitaalinstroom en rendement over de loop der jaren. Schroders heeft de Adveq Fund Raising Indicator in het leven geroepen, om inzage te geven in de relatie tussen kapitaalverwerving en rendement. Dit is een leidende indicator voor de langetermijnrendementen over 5-10 jaar. Een hoge uitkomst duidt op lagere toekomstige rendementen en een laag cijfer juist op hogere rendementen. De Adveq Fund Raising Indicator kan enerzijds beleggingskansen in de markt identificeren die een grotere kans op rendement bieden en beleggingsmogelijkheden waar voorzichtigheid geboden is.

Verdeelde markt met selectieve kansen

Op dit moment wijst de indicator op een verdeelde markt. Beleggers kunnen beter de grote buy-outs van start-ups of groeibedrijven die al verder zijn in hun ontwikkeling en Chinese strategieën in renminbi mijden. Gunstiger lijken de omstandigheden bij kleine en middelgrote buy-outs, startende ondernemingen en in bepaalde opkomende markten.

Afbeelding 2: Sommige delen van de wereldwijde private equity markt zijn in trek…..

Privateequityinvesteringen

In de buy-out markt bevestigt de Adveq Fund Raising Indicator dat er een mate van oververhitting is in de grote buy-outs markt, al is het nog niet zo erg als voor de financiële crisis. De kapitaalverwerving voor kleinere/middelgrote buy-outs is redelijk stabiel gebleven in de loop der tijd. Deze stabiliteit wordt geschraagd door het feit dat meer gevestigde kleine/middelgrote buy-out fondsmanagers de neiging hebben om te migreren naar grotere private equity fondsen en grotere buy-outs. Hun vervanging door nieuwe fondsmanagers, die de neiging hebben om kleinere fondsen te beheren, fungeert als een natuurlijke stabilisator van kapitaalverwerving in de kleine/middelgrote buy-outs. Ook is de markt oververhit bij start-ups die zich al in een verder gevorderd stadium bevinden. Maar bij vroege start-ups liggen nog wel kansen.

Opkomende private equity markten

Ook valt op dat er een tweedeling in China is, tussen de markt in dollars en in renminbi. De Chinese markt in dollars lijkt nog goed, evenals die in India en de rest van Azië, exclusief China, terwijl de Chinese markt in lokale valuta een erg snelle groei heeft doorgemaakt.

Afbeelding 3: ...net als bepaalde opkomende private-equitymarkten

Privatequityaandelen

Voor moedige private equity beleggers, die contrair durven te investeren, lijkt Brazilië een goede interessante mogelijkheid. Daar is de kapitaalverwerving ingeklapt. Maar beleggingen in Brazilië gaan gepaard met een hoog risico, vanwege de economische teruggang in het land. Grondige research en behoedzame fondselectie is een vereiste.