Waarom de veilige status van US treasuries wordt bedreigd

Door Arif Husain, Head of International Fixed Income en portfolio manager van het T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Amerikaanse staatsobligaties zijn van oudsher de ultieme belegging bij een vlucht naar kwaliteit

Verschuivingen in vraag en aanbod, veranderende correlaties en zelfs bezorgdheid over de kredietwaardigheid van de Amerikaanse overheid roepen echter de vraag op of US treasuries de veilige haven bij uitstek zullen zijn in de defensieve portefeuille.

Dit kan ingrijpende gevolgen voor de portefeuillesamenstelling hebben. “Veilige beleggingen” werken alleen als ze worden ondersteund door massagedrag; hoe minder vraag er is, hoe risicovoller ze worden. Als US treasuries in de toekomst niet meer als de ultieme veilige haven worden gezien, wat komt er dan voor in de plaats? Zijn er beleggingen waarvan het risico laag genoeg wordt geacht om in tijden van spanning als veilige haven te dienen?

Zo niet, welke combinatie vormt dan het stevigste anker in de portefeuille? Dit worden cruciale vragen voor elke belegger die probeert een effectieve koers voor de economische cycli van de toekomst uit te zetten.

Mogelijk meer aanbod dan vraag

De uitgifte van Amerikaanse staatsleningen is de afgelopen jaren explosief gestegen en zal voorlopig ook blijven stijgen om het begrotingstekort te financieren dat, als gevolg van de belastingverlagingen en extra overheidsuitgaven van president Trump, steeds groter wordt. Volgens prognoses van het Amerikaanse Ministerie van Financiën zal de staat in de tweede helft van dit jaar voor USD 769 miljard obligaties uitgeven – het hoogste bedrag sinds de USD 1,1 biljoen van H2 2008.

Onduidelijk is echter of er voldoende vraag is om dit allemaal te absorberen. De afgelopen jaren was de Fed in het kader van de QE de grootste afnemer, maar die vraag valt weg nu de Fed zijn stimuleringsprogramma afbouwt.

Ook de vraag van buitenlandse institutionele beleggers, de tweede grootste kopers van treasuries, zal de komende jaren naar verwachting dalen. Dit komt gedeeltelijk doordat de stijgende Amerikaanse rentes tot gevolg hebben dat de afdekkingskosten voor hen te hoog worden. Ook de aanhoudende spanningen rond het handelsbeleid van president Trump spelen mee.

Omdat de vraag van de Fed en buitenlandse centrale banken afneemt, zullen er meer binnenlandse kopers nodig zijn. Amerikaanse bedrijfspensioenfondsen hebben dit jaar al veel schatkistpapier gekocht onder invloed van een belastingmaatregel om hen te stimuleren meer in langlopende obligaties te beleggen, maar deze loopt deze maand af. Wat overblijft, zijn vermogensbeheerders, hedgefondsen en huishoudens. Zij zullen misschien extra kopen als de rendementen hoog genoeg worden, maar dit zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om het wegvallen van de Fed en grote buitenlandse investeerders te compenseren.

Veranderende correlaties

Een andere potentiële bedreiging voor de veilige haven-status van US treasuries is de veranderde correlatie met aandelen. Sinds eind jaren 1990 is deze in het algemeen negatief. Er zijn echter tekenen dat dit verandert.

Tijdens de volatiliteitspiek tussen 26 januari en 8 februari van dit jaar bijvoorbeeld daalde de S&P 500 met 10,2% en daalden de 10-jaars treasuries met 1,5%. Deze positieve correlatie hield het hele eerste kwartaal aan. Ook tijdens de VIX-piek in augustus 2015, na de correctie op de Chinese markt, waren aandelen en treasuries positief gecorreleerd. Hetzelfde zagen we tijdens de ‘taper tantrum’ van 2013, de euro-zone staatsschuldencrisis in 2010 en de dollar-correctie in 2005/2006.

Een verklaring voor de positieve correlatie van begin dit jaar was de vrees voor een handelsoorlog tussen de VS en andere landen, waardoor het idee ontstond dat Amerikaanse schatkistpapieren minder veilig geworden zijn. Dit is een heikel punt: US treasuries worden als vrijwel risicoloos beschouwd omdat het vermogen en de bereidheid van de Amerikaanse overheid om zijn schuld te betalen nooit echt ter discussie heeft gestaan.

De kans bestaat echter dat de onconventionele presidentiële stijl van Donald Trump, met zijn controversiële en vaak agressieve tweets, tot enige twijfel over de kredietwaardigheid van de VS leidt.

Mogelijk nieuwe ankers nodig

Psychologie speelt een grote rol bij beleggen en de overtuiging dat Amerikaanse staatsobligaties de veiligste belegging zijn, zal voorlopig overeind blijven. Bij de volgende recessie die de komende jaren wordt verwacht, zullen ze waarschijnlijk opnieuw hun traditionele rol als veilige haven spelen.

Maar beleggers die verder vooruit kijken, doen er misschien goed aan de rol van Treasuries in hun portefeuilles opnieuw tegen het licht te houden en zich af te vragen of ze ook in de toekomst goed zullen werken.

Misschien worden straks de staatsobligaties van geen enkel land als volledig risicovrij beschouwd zodat beleggers moeten beslissen welke belegging – of combinatie van beleggingen – de minst risicovolle component in een portefeuille vormt.

Tot dusver zijn er nog geen duidelijke antwoorden op deze vragen. Maar gezien de noodzaak om in moeilijke perioden een stevig anker te hebben, is het de moeite waard er nu al over na te denken.