"Maar 10 à 15% high yield bonds de moeite waard"

Slechts 10 tot 15% van de markt voor high yield-obligaties is momenteel de moeite waard als lange termijn-belegging. Een schril contrast met de afgelopen jaren, toen dat voor 30 à 40% van de markt gold. Afwaarderingen van obligaties kunnen voor ‘significante marktdisrupties’ zorgen.

Ulrichgerhard
Ulrich Gerhard

Dat stelt Ulrich Gerhard, high yield bond manager van de Britse vermogensbeheerder Insight Investment, onderdeel van BNY Mellon Investment Management. Hij wijst op de gestegen schulden van de uitgevende partijen, zwakkere leenvoorwaarden (convenanten) en de grotere rol van private equity-partijen. “Vooral in Europa zijn de couponrentes zeer laag en worden we niet gecompenseerd voor de volatiliteit – als we al worden betaald voor het risico.”

Gerhard noemt het Duitse Tele Columbus als een voorbeeld van de problemen waar beleggers mee te maken kunnen krijgen. In mei dit jaar gaf het bedrijf high yield-obligaties uit, vier weken later volgde een winstwaarschuwing. “De koers van de obligaties daalde dermate hard, dat je feitelijk drie jaar aan rentebetalingen kwijtraakte in een tijdsbestek van drie maanden.”

Volgens de Insight-belegger verhoogt het grote aantal emissies van bedrijfsobligaties met een BBB-rating (de laagste kwaliteit investment grade, ofwel net boven high yield) het risico op tegenvallers in de toekomst. In de afgelopen 10 jaar zijn deze obligaties gestegen van 25% van de Bank of America Merrill Lynch Global Corporate Index naar bijna 50%. Recent is dat grotendeels het gevolg van fusies en overnames en, in de VS, aandeleninkoopprogramma’s. Mede daardoor is het aanbod van nieuwe high yield-obligaties in de eerste helft van dit jaar verder gedaald.

Het is volgens Gerhard een zekerheid dat diverse BBB-obligaties een downgrading krijgen en dus high yield worden (de zogenoemde fallen angels). Hoe meer BBB-stukken er zijn, hoe hoger het potentiële volume van deze downgrades. Beleggers die geen mandaat hebben om high yield-obligaties aan te houden worden dan gedwongen te verkopen, waardoor een ‘significante marktdisruptie’ volgens Insight Investment ‘waarschijnlijk’ is.

Beleggers moeten dus gedegen onderzoek doen, zodat ze actie kunnen ondernemen vóór een afwaardering in plaats van daarna. Gerhard noemt de recente uitgifte van margarinebedrijf Flora (afgesplitst van Unilever ) als een voorbeeld van de trend richting zeer lichte convenanten. ‘Veelzeggend noemde Moody’s dit de slechtste Europese obligatie ooit.” Insight Investment nam dan ook geen deel aan deze emissie.