Monex: Het is nog te vroeg om in Turkse lira te stappen

USDTRY noteerde kortstondig boven de 7,00 afgelopen augustus nadat er zorgen ontstonden over de onafhankelijkheid van de Centrale Bank van de Republiek Turkije (CBRT). President Erdogan zou de CBRT ervan weerhouden om de rente te verhogen, ondanks dat de inflatie maar liefst 24,5% op jaarbasis bedroeg. Een onverwacht grote renteverhoging van 625 basispunten medio september was een van de redenen waarom de daling van de Turkse lira enigszins tot staan is gebracht. Bart Hordijk, valuta-analist van Monex Europe, denkt echter niet dat de lira de bodem heeft bereikt. Volgens hem is het daarom nog te vroeg om nu Turkse lira in te slaan. De opwaartse risico’s van de Turkse inflatie lijken te groot en misschien is Turkije wel op weg naar een periode van stagflatie (lage groei en een hoge inflatie).

Inflatie zal verder oplopen door duurdere olie

De basisvoorwaarden die de daling van de lira eerder dit jaar hebben veroorzaakt, zijn nog steeds van kracht en veel daarvan zijn sinds het begin van de crisis zelfs verslechterd. De inflatie die al hoog was, zal waarschijnlijk nog verder stijgen naarmate de hogere olieprijzen (Turkije is een sterke olie-importeur) zich laten voelen. Dit is des te meer het geval omdat de lira dit jaar meer dan 35% heeft verloren ten opzichte van de Amerikaanse dollar, waardoor niet alleen de kosten van olie-importen drastisch zijn gestegen, maar ook van andere importprijzen. De CBRT heeft inderdaad zijn rentetarieven verhoogd, waardoor het vertrouwen in zijn onafhankelijkheid is toegenomen, maar dit draagt vooralsnog weinig bij tot stabilisatie van de prijzen op de korte termijn.

Turkse economie lijkt stil te vallen

Het Internationale Monetaire Fonds heeft de groeiprognoses voor 2018 en 2019 inmiddels verlaagd naar respectievelijk 3.5% (was 4.2% in april) en 0.4% (was 4% in april). De inkoopmanagersindices laten zien dat het vertrouwen in de Turkse economie is weggevallen. De PMI voor de verwerkende industrie staat ver onder het neutrale niveau van 50 met een score van 42,7 in september. Dit is in lijn met berichten dat het Turkse bedrijfsleven stagneert. Het vertrouwen in bedrijven die mogelijk een klap hebben gekregen van de gedaalde lira en de gestegen kredietkosten is laag en bedrijven kiezen vaak voor een afwachtende houding. Aan de andere kant kan dit ook als positief worden opgevat, aangezien een economische vertraging een inflatiebreuk veroorzaakt, die de munt zou kunnen stabiliseren. Hoe machteloos Turkse autoriteiten staan tegenover de ontspoorde inflatie wordt goed geïllustreerd door het ridicule bevel van Erdogan aan lokale politie om meerdere malen per dag supermarkten te controleren of zij niet de prijzen verhogen.

Vooruitzicht USDTRY

De CBRT heeft al de rente al met 625 basispunten verhoogd, waardoor ze vooralsnog enigszins onafhankelijk lijken. Verwacht wordt dat de inflatie verder zal stijgen door de duurdere olie-importen en een verzwakte wisselkoers, maar kan vertragen doordat de economie tot stilstand komt. Toch is het mogelijk dat de CBRT de noodzaak niet voelt om de rente verder te verhogen, vooral omdat de munt zich de laatste tijd enigszins lijkt te hebben gestabiliseerd en de economie op weg lijkt te zijn naar een vertraging. Dan blijven er twee risicofactoren over: een daling van de dollarliquiditeit en een plotselinge vertraging van de economie.

Er is sprake van een daling van de dollarliquiditeit, aangezien de belangrijkste depositorente van de Federal Reserve naar verwachting in 2019 het niveau van 3% zal bereiken. Daarnaast concurreert de emissie van extra Amerikaanse staatsobligaties op de wereldmarkten om dollarliquiditeit. Dit vormt een risico voor de lira, aangezien de externe schuldquote van Turkije 51,8% bedraagt, waarvan het grootste deel in Amerikaanse dollars wordt gefinancierd.

Ondanks het feit dat de lira op dit moment meer dan 300% ondergewaardeerd is volgens schattingen van de OESO, lijkt dit niet het beste moment om in Turkse lira te stappen door politieke onzekerheid, zorgen over inflatie en de economie, en dollarliquiditeit als hot topics.

Hordijk ziet voor USDTRY als koersdoel Q4-2018: 6,50, en voor Q1-2019: 7,00.