LGIM: Sell-off logische koerscorrectie

Na de recente sell-off op de Amerikaanse aandelenmarkt verwacht de Britse vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM) om na hun onderwogen positie, weer meer Amerikaanse aandelen te gaan kopen.

Een startsein hiervoor is wanneer de koersen met nog eens 5% zijn gedaald ten opzichte van de huidige niveaus. Het is namelijk nog te vroeg om uit te gaan van een langdurige dip in de aandelenkoersen, stelt Emiel van den Heiligenberg, hoofd asset allocatie bij LGIM. De recente sell-off is volgens Van den Heiligenberg een gevolg van de alsmaar stijgende Amerikaanse aandelenkoersen in de afgelopen jaren. Deze werden hierdoor extra gevoelig voor kleine factoren die een correctie kunnen veroorzaken.

LGIM verwacht voor de komende 12 tot 18 maanden nog een stabiele groei, lage kans op een recessie en transparante centrale banken, hetgeen bevorderlijk is voor de aandelenkoersen. 10 jaar lopende Amerikaanse treasuries met een yield rond de 3,2% zijn volgens Van den Heiligenberg ook aantrekkelijk om te kopen. Vanwege de volatiliteit op markten wordt er wel wat winst genomen op de meer risicovolle portefeuilles, die de laatste tijd goed hebben gepresteerd, door het verzilveren van bepaalde ‘hedges’.

Macro-economisch factoren verklaren de meest recente sell-off niet. Volgens Van den Heiligenberg suggereert dit dat de oorzaak vooral in technische factoren ligt. Dit wordt ondersteund door het feit dat de dollarkoers niet is gestegen wat de liquiditeit van de greenback in de problemen zou kunnen brengen. Ook bleven aandelen uit opkomende markten relatief goed overeind.

De teruglopende yields op Amerikaanse treasuries tijdens de daling van de S&P 500 is de belangrijkst indicator die duidt op een tijdelijke dip. Dit effect suggereert een zelfcorrigerende factor in de sell-off, mocht deze inderdaad gedreven zijn door de toenemende zorgen over stijgende yields.

Volgens Ben Bennett, hoofd Strategy & Research bij LGIM, is de beurscorrectie als gevolg van stijgende rentes op staatsobligaties geen verrassing. “Aandelenkoersen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk harder gestegen dan de economische groei, maar het stimulerende beleid van centrale banken heeft onderliggende structurele problemen meer dan gecompenseerd. Nu monetair beleid wordt aangescherpt, zal het gat tussen aandelenkoersen en economische groei verkleinen.”

LGIM verwacht een voortzetting van de periode waarin hoge rentes op obligaties gepaard gaan met sterke aandelenkoersen. Hoewel yields voorlopig blijven stijgen, is dit volgens LGIM niet het begin van een periode waarin de rentes op obligaties aanzienlijk zullen blijven oplopen.